Carlos Fernandez, Chief Product Officer på AutoStore.

AutoStore lanserar nya robotarna R5 Pro och R5+ Pro

Nu lanserar AutoStore sitt senaste tillskott till R5-serien, robotarna R5 Pro och R5+Pro. De nya funktionerna kommer att förbättra storskaliga operationer genom att frigöra utrymme för fler produkter i lagret, öka produktiviteten och minska kostnaderna.

De nya robotarna uppges vara särskilt lämpade för storskalig e-handelslogistik och flerskiftsoperationer i stor skala, samt ha högre prestanda och ge en bättre totalekonomi (TCO) än tidigare versioner.

– R5 Pro ger en ökad produktivitet per robot under långa driftstider, optimerar utrymmesanvändningen och minskar den totala ägandekostnaden, vilket i slutändan förbättrar kundupplevelsen samtidigt som lönsamheten ökar, säger Carlos Fernandez, Chief Product Officer på AutoStore och pekar på den växande efterfrågan på stora system med hög genomströmning inom e-handelssektorn.

– Med introduktionen av R5 Pro förbättras både vår marknadsposition och vårt erbjudande till kunder som hanterar mycket stora system och har logistikflöden med hög genomströmning, med långa driftstider och ett stort antal robotar, säger Fernandez.

AutoStore grundades 1996 i Nedre Vats på Norges västkust. Bolaget erbjuder fulfilmentlösningar som hjälper företag att uppnå effektivitetsvinster i sin varuhantering. Sedan starten har AutoStore levererat cirka 1 250 system i 50 länder. Företaget har kontor i Norge, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike, Sydkorea, Japan, Australien och Singapore, samt monteringsanläggningar i Polen. All försäljning, distribution och design sker via ett nätverk av kvalificerade systemintegratörer, exempelvis Element Logic, Swisslog, Dematic och Kardex.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »