Helena Blom, Transportchef på Dagab.

Axfood transportoptimerar med Descartes

Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag Dagab har fattat beslut om att använda Descartes plattform för planering och optimering av koncernens transporter. Lösningen kommer att användas för leverans från leverantörer, leverans till Axfoods egna butiker och grossistkunder samt för hemleveranser.

– I ett och samma system kommer Axfood kunna göra optimala val mellan egna och inhyrda fordon och externa transportaktörer, optimera rutter för minimering av körsträckor och automatiskt välja transportföretag baserat på kostnad och servicegrad. Plattformen kan dessutom användas för att operationellt utföra och övervaka transporter till slutdestination, avisera kunder om pågående leverans och via en mobilapp utföra elektronisk leveransbekräftelse, säger Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes. 

Efter en första pilot i Göteborg hösten 2020, pågår nu en intensiv utrullning av transportstyrningslösningen till Axfoods övriga regioner. Målet är att vara startklara när Dagabs nya logistikcenter i Bålsta tas i drift.

– För oss var det viktigt att hitta en partner som kunde lösa alla olika flöden i en och samma plattform. Och ett system som kändes modernt till det moderna logistikcenter vi bygger. Descartes som leverantör svarade upp mot detta. Dessutom kommer plattformen vara en viktig pusselbit för att vi ska kunna klara våra hållbarhetsambitioner. Med bättre nyttjande av fordon och optimerade rutter, det vill säga bättre fyllnadsgrad och totalt färre körda kilometer, ger det ett positivt resultat på företagets kostnader och inte minst miljöpåverkan, säger Helena Blom, Transportchef på Dagab.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »