”Bättre optimering och planering med Maskininlärning”

Optimity är en svensk-australisk specialist på planerings- och optimeringsmjukvara för supply chain. Ambitionen är att tillhandahålla verktyg som hjälper företag att bli maximalt lönsamma i sina försörjningskedjor. Sedan 2020 har Optimity adderat maskininlärning till sin mjukvara – en satsning som snabbt burit frukt.

– För oss är ett viktigt syfte med maskininlärning att förse våra optimeringsmodeller med, i de fall det ger ett mervärde, än mer detaljerad information. Ju bättre input vi kan leverera, desto bättre blir den optimerade planeringen och därmed beslutsstödet. Vi får feedback från våra kunder att de upplever att prognoserna blivit mer precisa och detaljrika vilket ger ett bättre stöd vidare i processen, konstaterar Mattias Ahlström, Product Manager på Optimity, specialiserad på optimering i komplexa försörjningsnätverk.

Naturlig utveckling

Redan när Optimity startades för drygt tio år sedan var avancerad matematisk modellering grunden för bolaget. Att bygga in maskininlärning i sin programvara är mot den bakgrunden en naturlig utveckling.

– Vår egenutvecklade maskininlärningslösning har blivit ett rejält lyft både kvalitets- och processmässigt. Nu kan vi bättre anpassa processen till våra kunders behov, lägga in fler externa variabler, såsom spotpriser på råvaror, väder, kampanjer i prognoserna och allmänt hantera mer komplexa samband, förklarar Pontus Stefansson, som är Product Manager på Optimity med ansvar för prognosverktyget Demand Forecaster och för utvecklingen av maskininlärning.

Egen lösning

Tidigare använde Optimity en tredjepartslösning som hanterade maskininlärningen, men nu har en egen lösning utvecklats som är både vassare och anpassad för bolagets marknad, kunder och deras behov.

– Det finns idag en förväntan på att vi har den här typen av funktionalitet eftersom efterfrågan generellt sett blivit mer volatil och kampanjdriven med stora svängningar som följd. Algoritmen och modellen är på plats. Utmaningen är nu att hitta, sammanföra och harmonisera data som håller en tillräcklig kvalitet, säger Pontus och betonar att det även behövs en slags utbildning av kunderna.

Bättre planering, bättre beslut

– Syftet är att ge våra kunder möjlighet att fatta bättre planeringsbeslut och då är inte minst analys och förståelse av sambanden mellan olika egenskaper en viktig del i vårt erbjudande. Det är inte förrän vi får denna förståelse hos kunden som maskininlärning blir en naturlig del av plane- ringsprocessen, förklarar Mattias.

Mattias och Pontus konstaterar samfällt att en grundförutsättning för riktigt bra analyser och utfall är data som är kvalitetssäkrad, korrekt och tillgänglig i rätt format, vilket i många fall kan vara en utmaning.

Fler nyheter

Malin Jennerholm blir Svenska Retursystems nya vd

Den 16 januari tar Malin Jennerholm över som vd på Svenska Retursystem efter Anna Elgh som lämnar uppdraget efter nio år. Malin Jennerholm har lång erfarenhet från ledande positioner inom livsmedelsbranschen och ska i sin nya roll fortsätta att utveckla branschens gemensamma cirkulära system för hållbara varuflöden.

Läs mer »

Scania fortsätter att investera i logtech-bolag – lanserar ny riskkapitalfond

Efter framgångarna med sin första riskkapitalfond, Scania Growth Capital I, lanserar Scania nu Scania Growth Capital II. Den nya fonden kommer också att förvaltas av East Hill Equity och bestå av 2 miljarder kronor i kapital. Scania Growth Capital II kommer att fortsätta att investera i de mest attraktiva företagen och entreprenörerna inom teknikområden B2B, särskilt inom områden som mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, självkörande fordon, elektrifiering, smarta fabriker och hållbarhet.

Läs mer »

Maersk och IBM skrotar blockchainsatsningen TradeLens

Maersk och IBM har beslutat att dra tillbaka och avsluta sin gemensamma blockchain-plattform TradeLens. Plattformen började utvecklas 2018 av IBM och GTD Solution, en division av Maersk, som en blockchain-lösning för frakter, utformad för att främja en mer effektiv och säker global handel.

Läs mer »