Befordrad: Element Logics Thomas Karlsson ansvarig för 11 länder

Element Logic Sweden ABs vd Thomas Karlsson tillträdde som chef för det svenska dotterbolaget i januari 2019 och har därefter medverkat till att bolaget har vuxit med 400 procent och med stadigt god lönsamhet. Den prestationen har nu betalat sig i form av en befordran. Karlsson är nu ansvarig för en av koncernens två europeiska regioner som består av elva länder.

– Jag har från den första april fått ansvaret för en av två sub-regioner i vår nya Europeiska region vilken omfattar elva länder i Europa, säger Thomas med illa dold stolthet och säger skämtsamt att han känner en skräckblandad förtjusning inför den nya, betydligt större uppgiften, där han får ansvar för samtliga europeiska länder exklusive Tyskland, Australien och Schweiz.

2022 omsatte den svenska verksamheten cirka 1 150 Msek, att jämföra med 284 Msek för fyra år sedan. Den snabba omsättningsökningen är en följd av den starka efterfrågan på AutoStore, framförallt inom e-handeln, men bortsett från marknadens starka efterfrågan så utmärks det svenska dotterbolaget av särskilt goda prestationer. Under 2022 blev Sverige återigen koncernens största marknad, tätt följd av Tyskland.

– Element Sverige är fortfarande den största enheten i koncernen. Förutom att vi är bra på det vi gör, så beror det även på att penetrationen och kännedomen om AutoStore är väldigt hög och tekniken väl etablerad i Sverige, säger Thomas och konstaterar att den tyska marknaden är ungefär åtta gånger så stor, vilket gör Tyskland till storfavorit att ta hem den interna tillväxtkampen under 2023.

Ny global organisation

Element Logic-koncernen har haft en fenomenal resa sedan starten 1985 och är i full färd med att etableras som en global aktör, med målsättningen att omsätta en miljard Euro om två år. Thomas Karlssons nya roll är en följd av att Element Logic nu anpassar sin organisation för fortsatt tillväxt som en global aktör på en marknad som omfattar de tre regionerna Americas (Nord- resp. Sydamerika), Asia-Pacific och Europe. Därmed förs det operativa ansvaret ut i de nya regionerna och moderbolaget fokuserar helt på den fortsatta strategiska utvecklingen inklusive en snabbt växande produktportfölj.

– Penetrationen av AutoStore och vår marknadsandel i Norden är väldigt hög, och omvänt är AutoStore-penetrationen och vår marknadsandel i övriga Europa betydligt lägre, vilket innebär att tillväxtpotentialen är god. Kan vi få till delar av det vi fått till i Norden så kommer detta bli riktigt intressant. Det här ska bli sjukt spännande och jag älskar utmaningar, säger Thomas och berättar att han tillsvidare även kvarstår som vd för det svenska bolaget till dess att en efterträdare har utsetts.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »