Boozts CFO Sandra Gadd. Foto: Boozt

Boozt bygger nytt megalager

När Boozt i torsdags presenterade sin kvartalsrapport för Q4 2023 stod det klart att både omsättning och resultat hade fått ett rejält lyft under 2023 och att tech- och modekoncernen planerar för ännu ett jättelager i Ängelholm.

Boozt´s nettoomsättning landade på 2 993 miljoner kronor vilket innebär en ökning på 23 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet uppgick till 230 miljoner kronor, en ökning med 60 miljoner jämfört med 2022. Men minst lika intressant är att Boozts CFO, Sandra Gadd, i samband med en intervju i E-handel.se avslöjar att bolaget planerar att bygga ännu ett jättelager i Ängelholm, med fördubblad kapacitet jämfört med det befintliga högautomatiserade lagret.

– Vi behöver mer kapacitet helt enkelt och vårt gamla lager kan inte byggas ut mer för det inte finns mer plats på den tomten helt enkelt. Så nu bygger vi ett nytt på en tomt som är 88 000 kvadratmeter, uppger Sandra Gadd, och meddelar att ambitionen är att det nya megalagret ska stå färdigt under 2026.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »