Stefan Einarsson, CEO Bring Warehousing AS

Bring storsatsar på e-handelslogistik – Swisslog levererar AutoStore-lösning

Swisslog har fått i uppdrag av Bring att leverera en komplett AutoStore-lösning till företagets nya logistiklösning vid Berger, strax utanför Oslo. En satsning som totalt sett uppges uppgå till dryga 100 miljoner kronor. Med satsningen vill Bring erbjuda e-handeln en snabb och effektiv distribution till norska konsumenter. 

– Med investeringen vill vi ytterligare stärka vår förmåga att möta den växande e-handelns behov av en flexibel snabb och effektiv varuhantering. Genom att etablera en e-handelshub i närhet till de norska konsumenterna kan vi säkerställa att e-handlare och marknadsplatser når de norska konsumenterna på ett snabbt och effektivt sätt, säger Stefan Einarsson, Administrerende Direktör på Bring Warehousing, Division E-handel och Logistik.

Bring Warehousing valde en AutoStore-lösning eftersom den är väl etablerad i e-handeln, kompakt, flexibel och beprövad. I en första fas levererar Swisslog en AutoStore-lösning som består av 22 000 lådor, 22 robotar, sju portar samt ett bansystem, buffertområde och mjukvaran SynQ som integreras med Brings eget WMS. I en senare fas kommer anläggningen att byggas ut i två faser med ytterligare automation, robotar, portar och bansystem. Installationen fas 1 påbörjas under våren 2021.

– Vi gjorde en omsorgsfull upphandling och valde i slutänden Swisslog på grund av deras höga och breda kompetens inom automation i kombination med ett attraktivt kommersiellt erbjudande. Med Swisslog som partner får vi en komplett AutoStore-lösning och tillhörande service och support, säger Stefan Einarsson. 

Automationslösningen från Swisslog är en del av Brings nya fulfilmenttjänst Shelfless som just lanserats. Shelfless är en helhetslösning med lager, plock&pack samt digitala lösningar som ger visibilitet och kontroll från order til leverans. Tjänsten lanseras nu i Norge och ambitionen är att erbjuda tjänsten i flera av de nordiska länderna. 

Swisslog är den del av KUKA-gruppen, en ledande global leverantör av intelligenta automationslösningar med fler än 14 000 anställda världen över.

https://www.swisslog.com/sv-se/newsroom/news/2021/01/bring

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »