Steven A. Altman, Seniorforskare på NYU Stern Center for the Future of Management och Director, DHL Initiative on Globalization.

DHL Global Connectedness Index: Globaliseringen är motståndskraftig, men USA och Kina frikopplas

DHL och New York Universitys Stern School of Business publicerade i dagarna den senaste upplagan av DHL Global Connectedness Index för 2022, som är en djupgående rapport om globaliseringens nuläge och framtidsutsikter. Rapporten, som baseras på analys av data från 171 länder och regioner, visar hur flöden av varor, människor, kapital och information rör sig globalt. En av slutsatserna i rapporten är att de internationella flödena har varit anmärkningsvärt motståndskraftiga under senare års kriser, men frikopplingen mellan USA och Kina fortsätter.

Efter en mindre nedgång under 2020 steg DHL Global Connectedness Index under 2021 till nivåer högre än innan pandemin. De data som analyserats i den senaste rapporten pekar på en ytterligare ökning under 2022, trots en avtagande tillväxt i vissa flöden. Internationell handel med varor var i mitten av 2022 10 procent över de uppmätta nivåerna innan pandemin och det internationella resandet fördubblades 2022 jämfört med 2021, även om det hamnade 37 procent u nder 2019 års nivåer. Rapportens författare Steven Altman, som är Seniorforskare på NYU Stern Center for the Future of Management och Director, DHL Initiative on Globalization, poängterar dock att slutsatsen inte är att globaliseringen inte kan backa, utan snarare att beslutsfattare bör använda sitt inflytande för att nu utnyttja globaliseringens fördelar och samtidigt hantera dess biverkningar.

Inga tecken på trend mot regionalisering

DHL Global Connectedness Index visar också att förutsägelser om en övergång från globalisering till regionalisering inte har slagit igenom. Det genomsnittliga avståndet för flöden av handel, kapital, information och människor har ökat under de senaste två decennierna, och handelsflödena sträckte sig till och med över längre avstånd under Covid-19-pandemin. Den enda kategori som visar en ny tydlig förskjutning mot regionalisering är flöden av människor, vilket beror på den dramatiska förändringen i resmönster under Covid-19-pandemin.

– Det är fortfarande en öppen fråga om handelsmönster kommer att bli betydligt mer regionaliserade i framtiden. Många företag och regeringar är fokuserade på nearshoring för att regionalisera leveranskedjor, och det finns betydande affärsfördelar som kan komma från regionalisering. Å andra sidan sker redan mer än hälften av all handel inom regioner, och fördelarna med långdistanshandel är fortfarande viktiga, särskilt som inflationen är fortsatt hög, den ekonomiska tillväxten har avtagit och priserna för containerfrakt har sjunkit igen, säger Steven Altman.

Geopolitisk rivalitet sliter – USA och Kina frikopplas

DHL Global Connectedness Index bekräftar att USA och Kina frikopplas inom många områden. När man tittar på 11 typer av flöden inom handel, kapital, information och personflöden (som export av varor, M&A-transaktioner och vetenskapligt forskningssamarbete), minskade andelen amerikanska flöden med Kina för 8 av 11 typer sedan 2016. Under samma period, minskade andelen av Kinas flöden med USA för 7 av 10 typer, baserat på tillgänglig data för Kina. Flera av dessa var stora nedgångar. Ändå är USA och Kina fortfarande sammankopplade med mycket större flöden än mellan några andra par av länder som inte delar en landgräns. Vidare visar uppgifterna att frikopplingen mellan dessa två länder hittills inte har lett till en bredare fragmentering av globala flöden mellan rivaliserande block av länder.

Nederländerna mest globaliserat

Nederländerna är återigen det mest globalt anslutna landet enligt rapportens rankning av länder 2022. Singapore placerade sig på andra plats totalt och på första plats när det gäller storleken på internationella flöden i förhållande till inhemska flöden. Storbritannien har de mest globalt fördelade flödena och Sverige är rankat som nummer åtta totalt.

Sammanfattning:
  • Globala flöden av handel, kapital och information är starkare än innan pandemin, flöden av människor börjar återhämta sig
  • Ingen förflyttning från globala till regionala handelsflöden
  • Inga övertygande bevis på att den globala ekonomin segregeras till block
  • Andel av amerikanska flöden som involverar Kina minskade i 8 av 11 undersökta områden, inklusive export och import av varor och specifika kapitalflöden
  • Nederländerna är fortfarande det mest globaliserade landet, följt av Singapore och Belgien
  • Sverige är rankad nummer 8 totalt.

DHL Global Connectedness Index

DHL Global Connectedness Index har publicerats regelbundet sedan 2011 och ger tillförlitliga resultat om globaliseringstrender genom att analysera 13 typer av internationell handel och flöden av människor, kapital och information. 2022 års utgåva är baserad på över fyra miljoner informationspunkter från 171 länder, som står för 99,7 procent av världens bruttonationalprodukt och 96 procent av befolkningen. Rapporten har beställts av DHL och författad av Steven A. Altman och Caroline R. Bastian från New York University Stern School of Business.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »