Ian Swinhoe, vd för DSV Solutions AB. Foto: DSV

DSV bygger ut sin logistikanläggning i Landskrona – blir Sveriges största

Under hösten 2022 tar logistikjätten DSV det första spadtaget till ett gigantiskt byggprojekt på 175 000 kvadratmeter i anslutning till sin befintliga logistikanläggning i Landskrona. Med utbyggnaden blir logistikanläggningens totala ytor drygt 270 000 kvadratmeter, vilket innebär att anläggningen blir Sveriges största och en av de största i Norden.

Centralt belägen mellan Göteborg i norr och Lund/Malmö i söder samt alldeles intill motorvägen E6/E20 kommer den nya etableringen, tillsammans med befintlig anläggning, bilda ett logistikcentrum som servar både den danska, finska, norska och svenska marknaden. Med de nya logistikbyggnaderna kommer DSV i Landskrona erbjuda en total lageryta på över 225 000 m2. Tillsammans med befintligt kontor på nästan 11 000 m2 och terminal på 35 000 m2 kommer DSVs logistikcenter i Landskrona att omfatta mer än 270 000 m2 när de nya lokalerna står klara. Den nya anläggningen kommer även omfatta temperaturkontrollerade lagerzoner på 70 000 m2.

Två nya lager

Det nya byggnadsprojektet på 175 000 m2 omfattar två nya lager. Byggnaden på 70 000 m2 kommer att innehålla två temperaturkontrollerade lagringszoner med tillräckligt utrymme för lagring av snabbrörliga konsumtionsvaror, vilket är särskilt viktigt för stormarknadskedjor och konsumentvarumärken. Den andra byggnaden på 105 000 m2 kommer att brukas till traditionell lagring och inkluderar en rad automatiserade lösningar.

– Vi kommer kunna erbjuda en omfattande temperaturkontrollerad lösning med olika temperaturzoner samt ytterligare kapacitet för traditionell lagerhållning på de nya DSV-lagren. Dessa anläggningar kommer utrustas med teknik som AGVer (Automated Guided Vehicles) och kranar, vilket ger oss möjlighet att tillhandahålla bästa möjliga effektivitet och servicenivåer till våra nordiska kunder, säger Ian Swinhoe, vd för DSV Solutions AB.

Byggnationen beräknas påbörjas under hösten 2022 och inflyttning i de nya anläggningar beräknas ske under 2024, när de temperaturkontrollerade lagerzonerna är färdigställda och automationslösningarna är installerade.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »