Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV Panalpina Foto: DSV

DSV Panalpina förvärvar Agility Global Integrated Logistics

I går offentliggjordes att transport- och logistikkoncernen DSV Panalpina, som för två år sedan förvärvade Panalpina, nu förvärvar Agilitys verksamhet Global Integrated Logistics, GIL. Förvärvet sker genom en överlåtelse av aktier till ett värde av 4,2 miljarder USD till GILs ägare Agility Public Warehousing Company. Med förvärvet blir Agility Public Warehousing Company näst största aktieägare i DSV Panalpina, som samtidigt blir världens tredje största transport och logistikföretag. GIL står för ca 80 % av verksamheten i Agility Public Warehousing Company och har fler än 17 000 anställda. Med förvärvet får DSV Panalpina en omsättning på 142 miljarder DKK (ca 190 miljarder SEK) och en total arbetsstyrka på över 70 000 personer. I en kommentar till storaffären säger DSVs vd och koncernchef Jens Bjørn Andersen att de båda verksamheterna matchar varandra mycket bra.

– Kombinationen av våra båda globala nätverk ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en ännu bättre servicenivå. GILs globala nätverk, branschkompetenser och starka marknadsposition i Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern kompletterar DSVs nätverk väl och stöttar vår långsiktiga ambition för värdeskapande. Våra två koncerner delar redan en gemensam kultur präglad av entreprenörskap och lokal förankring. Nu ser vi fram emot att välkomna GILs duktiga personal till DSV, säger Jens Bjørn Andersen.

Affären är ytterligare ett exempel på konsolideringen i den globala transport- och logistikbranschen, där vi med all säkerhet kan vänta oss många fler förvärv och samgåenden. DSV Panalpinas förvärv av GIL bedöms vara genomfört under tredje kvartalet 2021.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »