”Ett av världens bästa automatiserade centrallager”

Under 2018 fattade Coop Norges fackhandelsdivision, Coop Faghandel, beslut om att bygga ett nytt automatiserat logistikcenter i sitt befintliga centrallager i Langhus strax utanför Oslo. Resultatet är ett kraftigt produktivitetslyft och en anläggning som effektivt och automatiserat kan hantera pallgods, kartonger och e-handelsflöden.

Coop Norge SA är Norges näst största dagligvaruföretag och består av åtta kedjor, 1 250 butiker och varuhus och sysselsätter 28 000 anställda.

– Mer än tjugo år av kontinuerlig tillväxt kulminerade så småningom i kapacitetsbrist. Vi behövde helt enkelt öka vår lagerkapacitet, flexibilitet och effektivitet, förklarar Magnus Røine, som är logistikdirektör på Coop Faghandel, och har mer än 17 års erfarenhet från olika logistikroller i verksamheten.

Beslutet att bygga ut och modernisera det nuvarande logistikcentret var en följd av många års stadig tillväxt i kombination med en accelererande e-handel, vilket sammantaget krävde en väsentligt ökad kapacitet och snabbhet i varuhanteringen.

Ett automatiserat lager för alla behov

Det 37 000 kvadratmeter stora centrallagret byggdes 1999. Då var det ett av de största lagren i Norge. Redan 2015 hade lagret blivit både för litet och föråldrat. Det behövdes mer kapacitet och mer automatisering för att hantera en ökad efterfrågan och möta butikernas och konsumenternas förväntningar på snabba och precisa leveranser.

– Då startade vi upp det så kallade FagLog-projektet, vars uppdrag var att utvärdera olika alternativa lagerlösningar. Vi besökte många europeiska detaljister och insåg att deras upplägg med specialiserade lager för pallar, kartonger och e-handel inte skulle fungera i Norge, en marknad med enbart 5,4 miljoner invånare, förklarar Magnus.

I stället valdes en lösning som innebar att det befintliga lagret i Langhus byggdes ut med 10 000 kvadratmeter, moderniserades och automatiserades för att med hög effektivitet kunna hantera såväl pallgods och kartonger som ökade e-handelsflöden. Det nya logistikcentret har en total lagerkapacitet på 110 000 kubikmeter och rymmer 14 000 olika artiklar.

Spela som en symfoniorkester

Efter en grundlig upphandlingsprocess med flera involverade automationsföretag, fattades 2019 beslut om att etablera ett partnerskap med Swisslog.

– Swisslogs koncept matchade våra behov av kostnadseffektivitet, flexibilitet och skalbarhet. Lösningen klarar av att hantera alla våra olika logistikflöden, både till butiker och e-handelskunder, och den gör det på ett genomtänkt sätt, med en flexibel design som bygger på beprövad teknik, förklarar Magnus och beskriver det nya logistikcentret som en komplex anläggning, med många olika delsystem.

– Vår utmaning är att få alla delar att spela ihop som en symfoniorkester. Allt måste fungera i harmoni och alla måste göra sitt bästa för att hantera över 3,3 miljoner orderrader per år, säger han.

Automation och manuell hantering

Automationslösningen är utformad för att använda alla tillgängliga ytor i lagret så effektivt som möjligt och består av ett automatiserat höglager, bansystem, plockplatser och ett automatiserat lättgodslager. Lösningen är även designad för att kunna hantera alla typer och storlekar av artiklar – små, stora och skrymmande – i centrallagret, där automation kombineras med manuell hantering på ett smart och effektivt sätt. Allt styrs av WMS-mjukvaran SynQ, som är utvecklad för att hantera både manuella och automatiserade lagerprocesser.

– Anläggningens flexibla utformning är en förutsättning för att kunna hantera de många varierande non food-varor som vi har i vårt sortiment. Allt från kläder och husgeråd till möbler, vitvaror och byggmaterial, varav en stor del är svårt att hantera med automation, understryker Magnus.

Långsiktigt partnerskap

Automationspartnern tar även ansvar för den tekniska driften och underhållet av anläggningen. Fem Swisslog-anställda tekniker arbetar i två skift med att ge service, felsöka och avhjälper problem. I nära samarbete med Coop arbetar teknikerna även med att göra ständiga förbättringar av de olika installationerna.

– Teknikerna är mycket uppskattade och kompetenta. De har redan blivit en del av vår organisation och vi ser dem som en del av vårt team, säger Magnus och understryker att syftet med det långsiktiga partnerskapet är att kontinuerligt utveckla logistikcentret så att det förblir ett av de bästa i världen.

Han menar att ett bra samarbete är lika viktigt som kvaliteten och prestandan på de tekniska lösningarna. Och ett gott samarbete inuti den nya anläggningen är lika viktigt som samarbetet med externa partners. Här har en utmaning varit att arbeta med kompetensutveckling av personal från olika avdelningar så att medarbetarna kan lära av varandra och vid behov även ta över varandras arbetsuppgifter.

– Tidigare hade vi ett traditionellt manuellt lager, där medarbetarna fick feedback på sin produktivitet och kvalitet. Med automatisering blir det mer kompetensdrivet, där vi ser på teamets prestationer, snarare än individernas. Det här är en förändringsprocess där alla behöver lära sig ett nytt sätt att arbeta.

”Formidabel produktivitetsökning”

Det har varit en lång och intensiv resa sedan FagLog-projektet sjösattes. I skrivande stund är efteranalyserna av projektet ännu inte helt genomförda, men kapaciteten har ökat rejält och kostnaderna har minskat betydligt.

– Sedan vi startade den nya anläggningen 2021 har produktiviteten ökat med totalt 60 procent. I vår hantering av smågods ser vi en produktivi- tetsförbättring på runt 150 procent, vilket är en formidabel ökning. Andra positiva resultat är en rejäl minskning av plockfel och en ökad leveransprecision, säger Magnus.

Mer logistikautomation

Kapaciteten i den nya anläggningen är utformad för att klara Coop Norges lagerbehov fram till 2030. Därefter kommer det att vara möjligt att bygga ut både höglagret och lättgodsanläggningen. Och inne i den befintliga anläggningen finns ytterligare automatiseringsmöjligheter. Magnus nämner att ytterligare aktiviteter som skulle kunna automatiseras framöver är tömning av ankommande sjöcontainrar, byggnation av pallar, plockning och packning samt lastning av gods på transportfordon, plus olika interna transporter som fortfarande utförs manuellt.

– Det är möjligt att använda mer automation och öka kapaciteten ännu mer. För tillfället är detta inte akut, men vi utvärderar hela tiden olika framtida möjligheter att investera i ytterligare automation för att hantera våra flöden ännu snabbare, bättre och mer kostnadseffektivt.

Om Coop Norge AS

COOP Norge AS är Norges näst största dagligvaruaktör med cirka 28 000 anställda och 1 250 dagligvarubutiker i kedjorna Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked/Matkroken samt fackhandelskedjorna Coop Byggmix, OBS Bygg och Coop Elektro.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »