Fortsatt hög press på globala supply chains – ”Störningar är det nya normala”

Även om priserna för containerfrakt har rasat, så fortsätter störningarna i de globala försörjningskedjorna. Detta konstaterar supply chain-analytikern Lora Cecere i en aktuell artikel i Forbes och refererar till januari månads Global Supply Chain Pressure Index, GSCPI. 

Av indexet framgår att störningarna för 35:e månaden i rad är mer omfattande än vid den globala recession som rådde i slutet av 2007, vilket innebär att indexet stöder Ceceres uppfattning att störningar, disruptioner, är det nya normala för alla ledare i supply chain. Mot den här bakgrunden menar hon att supply chain ansvarig bör skriva ut resultaten från den senaste Global Supply Chain Pressure Index och därefter boka ett möte med företagets CFO och beskriva fem åtgärder som kan förbättra det egna företagets balansräkning. I korthet och i fri översättning är det följande budskap som bör förmedlas till finanschefen, menar hon:

  • Den mest effektiva försörjningskedjan – som har lägst rörlig kostnad – är inte den mest lönsamma och kan ge en högre totalkostnad. Därför behöver tekniker för nätverksdesign och modellering användas för att se hur variationer i tillgång och efterfrågan påverkar totalkostnaden.
  • Excelark genererar inte de bästa besluten, eftersom de inte kan modellera den komplexitet som råder i dagens supply chains.
  • Funktionella mätetal som fokuserar på kostnader leder till suboptimering i försörjningskedjan, exempelvis lägsta tillverkningskostnad, lägsta transportkostnad eller lägsta inköpspris. Lösningen är att använda styrkort som grund, där tillväxt, lageromsättningshastighet, marginal och utnyttjande av tillgångar fokuseras.
  • Fokusera på hur organisationen fattar beslut, så att regionalt beslutsfattande som suboptimerar helheten (ex. vis genom att sätta för låga mål för att säkra bonusutbetalningar) undviks eller omvänt att det centrala beslutsfattandet reducerar det regionala ansvaret och engagemanget. Kort sagt hitta rätt balans. 
  • Fokusera på komplexitetsminskning, men med fokus på kunden. Använd modelleringsverktyg för att rationalisera komplexitet och analysera hur försörjningskedjans långa svans (Lågvolymprodukter med hög grad av variation) påverkar lönsamheten. Utvärdera kontinuerligt effekten av marknadsdrivna aktiviteter på försörjningskedjan samtidigt som du ställer frågan: ”Är detta viktigt för kunden?”.

Läs Forbesartikeln här

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »