Fortsatt nedgång i industrikonjunkturen

Konjunkturbarometern PMI-total (Inköpschefsindex) backade i september för fjärde månaden i rad till 49,2 från 50,2 i augusti, vilket är första gången sedan pandemiåret 2020 som industrin befinner sig utanför tillväxtzonen, dvs. ligger under 50-strecket.

– Detta visar att industrikonjunkturen har försvagats ytterligare under hösten i spåren av en svagare omvärldskonjunktur, vilket har lett till en tydlig nedgång i orderingången och i företagens produktionsplaner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av leveranstider och produktion medan sysselsättning och lager bidrog positivt till totalindexet. Index för produktionsplanerna sjönk i september till 57,6 och är fjärde månaden i rad som indexet minskade. Nedgången tyder på att företagen blivit allt mindre optimistiska om att öka produktionen det närmaste halvåret. Index för rå- och insatsvarupriser steg med 10 indexenheter i september till 71,7. Det är den högsta nivån sedan i juni efter att ha gradvis fallit sedan i våras.

– Allt fler tecken på ett minskat efterfrågetryck i industrin talar dock för lägre prisökningar varför uppgången i september kan vara tillfällig eller vara kopplad till kronförsvagningen och stigande energipriser, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Fler nyheter

Once upon a time – Part 2

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Än idag undrar man hur detta kunde ske, eftersom all teknik funnits på plats länge, men ack så svårt det varit för supply chain-världen att lyckas. Men så en dag hittade den danska industrikoncernen LINAK nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons senaste krönika i SCE. Läs den här!

Läs mer »