Foto: SRS

Framgångsrik RFID-satsning hos Nowaste Logistics

Svenska Retursystem (SRS), som driver dagligvarubranschens system för returpallar och lådor, lanserade 2013 RFID (radiofrequency identification) i sina plastpallar. Satsningen fick en hel del uppmärksamhet och med tiden har den börjat göra stor nytta både hos SRS och deras kunder.

Ett aktuellt exempel är hur Nowaste Logistics, ett av de ledande 3PL-företagen inom intensiv varuhantering, har utvecklat en smart RFID- lösning för sin interna hantering och utlastning av de tusentals SRS-pallar som flödar genom deras stora logistikcenter i Helsingborg.

– Allt började med att Coop ville att vi skulle leverera frukt och grönt på SRS-pallar med RFID till deras nya terminal i Eskilstuna. Då satte vi i gång arbetet med att utveckla en lösning som kunde hjälpa oss att fånga data om pallarnas rörelser på ett effektivt sätt, säger Dragisa Jovanovic, som är projektledare på Nowaste Logistics och ansvarig för RFID-satsningen.

Coop var kravställare och delfinansiär av lösningen, som ska även ska användas i deras pallflöde i dagligvarujättens nya högautomatiserade terminal i Eskilstuna. En anläggning som nästa år ska leverera färskvaror till fler än 800 butiker när produktionen är i full gång.

Smidig implementering

Nowaste Logistics valde Turck Vilant Systems som partner för RFID-satsningen – en av Europas ledande leverantörer av RFID-lösningar för bland annat lager– och materialhantering inklusive för track-and-trace av pallar och andra lastbärare.

– Den stora utmaningen för oss var att säkra de systemintegrationer som behövs mellan vårt WMS och Turck-Vilants system som registrerar alla händelser i pallflödet. Lösningen som vi har utvecklat tillsammans är egentligen väldigt enkel och logisk, även om den är tekniskt ganska komplicerad, säger Dragisa och framhåller att samarbetet har fungerat väldigt bra och implementeringen har gått smidigt.

Nowaste Logistics definierar automation, IT och personal som sina främsta kärnkompetenser, och bolaget har sedan starten för femton år sedan varit mycket aktivt vad gäller att anamma nya tekniker som hjälper till att öka effektiviteten och kvaliteten i logistikflödena. Enbart i anläggningen i Helsingborg finns sedan tidigare ett automatiserat kranlager, AGVer (automatiserade fordon) och en anläggning för robotplock.

Automatiserar manuella moment

Leveranserna till och från logistikanläggningen i Helsingborg ökar hela tiden, liksom kraven på kvalitet och snabbhet i de känsliga färskvaruflö- dena. Korrekthet och en god visibilitet över de inlevererade, plockade och utlevererade pallarna är därför av högsta vikt, vilket den nya RFID-lösningen bidrar till.

– När SRS-pallarna passerar våra in- och utleveransportar så läser RFID-bågar in varje palls unika kod. Dessutom är våra truckar försedda med RFID-antenner och läsare som registrerar varje palls RFID-kod och automatiskt knyter det till ett SSCC-nummer i vårt system. Skulle en plockare missa att registrera en pall eller felregistrera så aviseras administrationen. Samma sak gäller för gods som levereras in och inte är vårt, det ser vi direkt, förklarar Dragisa.

När pallarna flyttas i lagret registrerar truckar utrustade med RFID-läsare automatiskt de pallar som hanteras. Systemet presenterar även information för truckförarna på en display, exempelvis var den pall som hanteras ska lämnas.

Kostnadsbesparing

Resultatet av RFID-lösningen är att manuella moment automatiseras, vilket i sin tur har medfört att antalet oregistrerade pallar har reduce- rats till i princip noll. Detta i kombination med att Nowaste riskerar en avgift på 800 kronor per förlorad pall ger en betydande kostnads- besparing.

– Främsta syftet med RFID-projektet är att hålla ordning på SRS-pallarna och göra vår kund glad och nöjd. Dessutom slipper vi registrera överföringen av pallarna manuellt i vårt system, eftersom det görs automatiskt vid RFID-portarna, vilket är en stor fördel.

RFID-tekniken kan beskrivas som en förlängning av Nowastes affärs- och lagersystem, där tekniken hjälper systemen att nå ut och kom- municera med det som sker operativt i lagret och därefter. Enkelt uttryckt ser RFID-tekniken till att kommunikationen mellan systemen och den operativa verksamheten sker automatiserat och med en högre kvalitet, vilket ger Nowaste en bättre och mer korrekt visibilitet över sitt logistikflöde.

Hängslen och livrem

Som ett komplement till RFID-lösningen har Nowaste Logistics även utrustat sin anläggning i Helsingborg med så kallad ”intelligent videoanalys” från SiB Solutions. Det innebär att en pall som är färdigplockad och klar för utleverans registreras både med RFID och på film.

– Med videotjänsten filmas varje pall när den passerar någon av våra 26 kameraförsedda portar. Varje pall som går ut från anläggningen dokumenteras på så vis med en videosnutt som sammankopplas med RFID-koden. Med RFID i kombination med videolösningen får vi både hängslen och livrem, säger Dragisa.

Fler kunder och mer RFID

Dragisa hoppas att RFID-lösningen för SRS-pallar kommer användas av fler aktörer i dagligvaruhandeln, eftersom SRS plattform, Smart Poo- ling, automatiserar, effektiviserar och skapar en bättre kontroll över hanteringen av lastbärare. Dessutom tittar Dragisa och hans kollegor på möjligheten att använda RFID i andra flöden och på andra siter.

– RFID har blivit ekonomiskt överkomligt och jag ser att vi skulle ha stor nytta av tekniken i många flöden. Just nu tittar vi exempelvis på att använda RFID i vår hantering av lite dyrare konsumentprodukter.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »