Framgångsrikt Supply Chain-samarbete fungerar som de bästa stafettväxlingarna

AV HANS BERGGREN

Oavsett hur stor viljan är att öka graden av samarbete och visibilitet inom supply chains, kommer ett företag inte att lyckas om det horisontella och flödesorienterade samarbetet inte fungerar inom den egna organisationen. Det finns flera empiriska bevis för detta, varav en tidig studie 2003 (Hillebrand and Biemans, 2003) där författarna kom fram till att framgångsrika supply chains når sin topp när företag lyckas hålla en hög grad av både koncerninternt och externt samarbete.

Man kan betrakta framgångsrika supply chain-samarbeten som högeffektiva staffetväxlingar, där både externa och interna parter inkluderas i löparlaget. Supply chain-samarbete, som ju täcker in allt från automation av informationsdelning till extensiv informationsdelning – som båda två ökar möjligheten till bättre planering och effektivare styrning – är inte ett enkelt koncept. I stället involverar det en serie komplexa områden som kan delas upp i internt samarbete med andra funktioner och avdelningar inom en koncern, samt i externt samarbete, dvs. samarbete mellan parter i en viss supply chain.

Mervärdespotentialen begränsas av bristande koncerninternt samarbete
En erfarenhet som vi i PipeChain och våra kunder har kommit fram till efter drygt 20 års jakt på ökad digitalisering och ökat samarbete i supply chains är att oavsett hur mycket den externa digitaliseringen och samarbetet ökar, så ökar inte mervärdet i samma grad om inte det koncerninterna samarbetet också ökar. Det koncerninterna samarbetet handlar om hur verksamhetens systemstöd är synkroniserat inom en koncern – processmässigt och visualiseringsmässigt utan ”silo tänk” – och att rent tekniskt undanröja systemmässiga barriärer. Det handlar även om att förmå interna enheter att samarbeta med en maximalt bred informationsdelning som stödjer bättre planering och styrning.

Samarbete och visibilitet med leverantörer mest eftersatt
Bortsett från stora företag långt nedströms i supply chains – typiskt sett så kallade OEM:s (Original Equipment Manufacturers) eller det vi kallar ”supply chain gorillas” – så är supply chain-samarbete och visibilitet mest eftersatt i leverantörsrelationen. Fokus för ökat leverantörssamarbete är hos de flesta företag reducerat till ren transaktionsautomation, exempelvis digitala avrop. Med denna begränsade samverkan förloras poängen med och innebörden av ordet “samarbete” och visibiliteten ökar inte i form av mer informationsdelning. Konsekvensen blir att vinsterna i form av bättre planering och styrning av de gemensamma flödena uteblir.

Fokusera det koncerninterna samarbetet och samarbeta på riktigt
Företag som vill få ut de dolda mervärden som ligger gömda i deras supply chain, via ökat samarbete och visibilitet, bör fokusera lika mycket på det koncerninterna samarbetet som på det externa. De bör också bygga starkare band med sin leverantörsbas för att säkerställa långsiktig och ömsesidig tillväxt. För att lyckas, behöver kunder och leverantörer förstå och synkronisera varandras mål. En bra utgångspunkt är att tänka som staffetlaget – där det är växlingarna som avgör vem som vinner.

Hans Berggren är vd för PipeChain-koncernen

Fler nyheter

PMI stiger – nedgången bromsar in

Senaste upplagan av konjunkturbarometern PMI steg till 46,8 i januari, vilket indikerar att nedgången i industrin bromsar in. PMI-total (dvs. tillverkningsindustrin och tjänstesektorn) ökade till 46,8 i januari från 45,9 i december, vilket innebär att indexet ökade första gången på elva månader, även om det fortfarande ligger utanför tillväxtzonen.

Läs mer »

Once upon a time …

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Man undrar än idag hur detta kunde hända. All teknik fanns redan på plats, men ack så svårt supply chain-världen hade att lyckas. Så en dag hittade en företagsledning i en nordisk industrikoncern nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons intressanta krönika i SCE.

Läs mer »