Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden.

Från DB SChenker till DB Cargo

Den tidigare DB Schenker-enheten Full Load Solutions ingår sedan i januari 2023 i DB Cargo. Därmed blir DB Cargo en stark aktör på den svenska marknaden för godstransport för transportlösningar i Sverige, Europa samt till och från Kina, uppger DB Cargo i ett pressmeddelande.

Genom att kombinera Full Load Solutions breda erfarenhet inom inrikes och internationell speditionsverksamhet med DB Cargos internationella järnvägsnätverk och kapacitet, kan företaget erbjuda sina kunder mer omfattande transportlösningar och en ökad service. DB Cargo Full Load Solutions arbetar i huvudsak med transport av hellaster genom olika typer av järnvägsupplägg. De erbjuder en rad olika logistiktjänster, transport av varor lastade i järnvägsvagnar, containrar och trailers men även bulk- och specialtransporter.

– Flytten till DB Cargo har varit ett naturligt steg för oss, vår verksamhet är inriktad på järnvägsbaserade och hållbara transportlösningar, säger Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden.

DB Cargo prioriterar hållbarhet och minskad miljöpåverkan i sin verksamhet. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt transportera gods på järnväg, vilket ger en reduktion av koldioxidutsläpp med upp till 80% jämfört med transport på väg.

Full Load Solutions är en europeisk enhet inom DB Cargo som tillhandahåller branschexpertis och tillförlitliga godstransporter. Med fokus på kundanpassade och miljöeffektiva transportupplägg utvecklar bolaget transportlösningar för hellaster på väg, järnväg och med kombinerade transportsätt.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »