Fyra trender som kommer att forma logistik- och transportbranschen 2024

2023 har varit ett övergångsår för logistik- och transportnäringen. Under 2024 kommer en avtagande ekonomisk tillväxt i kombination med ökade kostnader öka trycket på branschen att bli mycket mer produktiv och förnya sina arbetssätt. Det menar Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes som lyfter fyra trender som kommer att forma logistik- och transportbranschen under 2024 och vad beslutsfattare behöver göra för att dra nytta av dem.

Fortsatt brist på arbetskraft
Transportföretagens prognos som släpptes förra året pekar på att den svenska transportsektorn behöver 150 000 medarbetare fram till 2035. Det är tydligt att bristen på arbetskraft inte är en fråga som kommer att avta under det kommande året.

– Att hitta kvalificerad personal kommer att vara en utmaning även under 2024. Det finns en allmän brist på tillgänglig personal inom alla branscher och arbetstagare kommer att fortsätta att flytta mellan branscher för att hitta de högsta lönerna eller de mest gynnsamma arbetsvillkoren. Logistik- och transportbranschen kommer att behöva fokusera på strategier för att behålla sin personal och införa mer automation så att arbetsplatsen upplevs mer modern, säger Lars Persson.

Ökade kostnader en utmaning för branschen
Precis som samhället i övrigt ser transportnäringen stigande kostnader för arbetskraft-, bränsle- och andra investeringar. Det kommer att hålla logistik- och transportföretagen fokuserade på att minska kostnaderna.

– Traditionella sätt att driva verksamhet kommer att utmanas när företagsledningen kämpar för att upprätthålla vinstmarginalerna. Logistik- och transportverksamheter måste bli mycket kreativa 2024 och arbeta strategiskt för att identifiera förändringar i försörjningskedjans nätverk, inköpsstrategier, transportsätt och service som kan minska kostnaderna.

Hård konkurrens för att kundupplevelsen blir allt viktigare
Definitionen av en framgångsrik kund har gått från kundservice till kundupplevelse. Flera studier visar att kunderna kommer att förvänta sig större leveransprecision, tillförlitlighet och åtkomst till leveransstatus i realtid i syfte att förbättra leveransen eller för att hantera avvikelser.

– Logistik- och transportföretag måste se till att deras leveransprocesser och system på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt kan boka snävare tidsfönster, hjälpa till att uppfylla sina leveranslöften och elektroniskt engagera kunden under hela leveransen. De som använder sig av en tredjepartsleverantör bör förvänta sig samma förmåga att integrera boknings- och spårningsdata som hos kunden.

Nya affärsmodeller ser dagens ljus
Som ett resultat av trycket att minska kostnaderna och möta kundernas ökade förväntningar kommer fokus att ligga på att utnyttja nya logistikbaserade affärsmodeller och elektronisk kundkontakt.

– Transport- och logistikbranschen går från fasta leveranscykler för B- och C-kunder till hybridrutter som kombinerar fasta leveranser för sina A-kunder med dynamiska leveranser för B- och C-kunder. Miljövänliga leveransalternativ kommer också att påverka logistik- och transportverksamheter, säger Lars och tillägger:

– Kombinationen av nya leveransmodeller, t.ex. att gruppera beställningar för en enda veckoleverans eller att använda teknik för att identifiera de mest hållbara leveransalternativen i köpprocessen, kommer inte bara att ge kunderna de miljövänliga leveransalternativ som de i allt högre grad kommer att vilja ha under 2024, utan också minska leveranskostnaderna.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »