Gartner: 85 % av logistikchefer ökar sin outsourcing 2020

I en färsk studie från analysföretaget Gartner uppger 85 % av tillfrågade logistikchefer att deras outsourcing-budget kommer att öka med mer än 5 % under 2020. Resultatet är därmed i linje med hur logistikcheferna besvarade frågan året innan, vilket innebär att logistikoutsourcing är ett fenomen i fortsatt tillväxt.

“Outsourcing av en eller flera logistikaktiviteter har blivit det normala, Frågan är inte längre om man ska outsourca eller inte, utan vad och hur mycket som ska outsourcas. Att utvärdera olika outsourcingstrategier har blivit en prioritet för logistikledare,” säger Courtney Rogerson, senior principal analyst vid Gartner Supply Chain Practice.

Ökningen av logistikoutsourcing antas bero på att det stöttar affären. 70 % av respondenterna uppger att funktionella mål, end-to-end mål och företagsövergripande mål har mötts eller överträffats med hjälp av outsourcing till externa aktörer, exempelvis till tredjepartslogistiker/3PLs .

Teknik, hastighet och visibilitet

Av undersökningen framgår att logistikledarnas främsta mål måste förverkligas av outsourcingstrategin. Hälften av respondenterna uppger att uppdaterade IT-system, ökad snabbhet och förbättrad visibilitet är de viktigaste målsättningarna under 2020.

Gartner 2019 Logistics Outsourcing Strategy Survey baseras på en intervjuundersökning med 190 respondenter i Nordamerika, Europa och Asia-Pacific.

Källa: Gartner, dec 2019

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »