Gartner: 85 % av logistikchefer ökar sin outsourcing 2020

I en färsk studie från analysföretaget Gartner uppger 85 % av tillfrågade logistikchefer att deras outsourcing-budget kommer att öka med mer än 5 % under 2020. Resultatet är därmed i linje med hur logistikcheferna besvarade frågan året innan, vilket innebär att logistikoutsourcing är ett fenomen i fortsatt tillväxt.

“Outsourcing av en eller flera logistikaktiviteter har blivit det normala, Frågan är inte längre om man ska outsourca eller inte, utan vad och hur mycket som ska outsourcas. Att utvärdera olika outsourcingstrategier har blivit en prioritet för logistikledare,” säger Courtney Rogerson, senior principal analyst vid Gartner Supply Chain Practice.

Ökningen av logistikoutsourcing antas bero på att det stöttar affären. 70 % av respondenterna uppger att funktionella mål, end-to-end mål och företagsövergripande mål har mötts eller överträffats med hjälp av outsourcing till externa aktörer, exempelvis till tredjepartslogistiker/3PLs .

Teknik, hastighet och visibilitet

Av undersökningen framgår att logistikledarnas främsta mål måste förverkligas av outsourcingstrategin. Hälften av respondenterna uppger att uppdaterade IT-system, ökad snabbhet och förbättrad visibilitet är de viktigaste målsättningarna under 2020.

Gartner 2019 Logistics Outsourcing Strategy Survey baseras på en intervjuundersökning med 190 respondenter i Nordamerika, Europa och Asia-Pacific.

Källa: Gartner, dec 2019

Fler nyheter

DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

Läs mer »

PostNord testar paketboxar i Stockholm

Efter sommaren kommer PostNord erbjuda leverans till paketboxar för att möta den växande e-handeln och efterfrågan hos svenska konsumenter. Inledningsvis kommer 100 paketboxar placeras på konsumentnära platser runt om Stockholm. Målet är att efter en första pilottest ytterligare utöka leveransmetoden till fler platser i landet.

Läs mer »