GLOBAL 3PL-MARKNAD VÄXER 13,5 % PER ÅR

Analysfirman Insight Partners bedömer i en nyutgiven rapport att den globala 3PL-marknaden kommer att växa med 13,5 % per år till och med år 2025. Särskilt starka tillväxtregioner är Nordamerika och Mellanöstern, även om tillväxten sker överallt. De främsta drivkrafterna bakom den starka tillväxten uppges vara en ökad global handel, e-handelstillväxt samt en strävan hos tillverkande bolag att förbättra sin leveransförmåga, reducera sina logistikkostnader och logistikresurser samt öka sitt fokus på den egna kärnverksamheten.

Av rapporten framgår att världens största 3PL-företag fortsätter att bredda sina erbjudanden med nya tjänster och applikationer, i takt med att marknaden växer. Konkurrenstrycket på 3PL-marknaden ökar dock som en följd av att många nya start-ups etableras samtidigt som globala teknik- och industribolag blir allt större spelare i olika segment på 3PL-marknaden, med Amazon som det allra tydligaste och mest välkända exemplet.

Världens tio största 3PL-företag:

1. Deutsche Post DHL Group
2. Kuehne + Nagel International AG
3. Nippon Express Co., Ltd.
4. DB Schenker
5. H. Robinson
6. DSV
7. XPO Logistics
8. Sinotrans
9. GEODIS
10. UPS Supply Chain SolutionsFler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »