Håkan Ericsson, avgående VD och koncernschef i PostNord

Håkan Ericsson lämnar

PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson lämnar sin post med omedelbar verkan. Som tillförordnad koncernchef tillträder Annemari Gardshol, vd för PostNord Sverige. Ericsson tillträdde i oktober 2013 och har under sina drygt fem år som koncernchef drivit ett omfattande förändringsarbete.

I ett pressmeddelande skriver PostNord att brev- och paketmarknaden genomgår stora förändringar och att PostNord därför på ett flexibelt och effektivt sätt behöver fortsätta att ställa om från minskade brevvolymer till en växande paketmarknad och samtidigt säkerställa hög kvalitet och servicegrad. Bolagets styrelseordförande Christian Jansson kommenterar bytet av koncernchef:

 – Som en konsekvens av accelererande marknadsförändringar behöver takten i PostNords omställningsarbete öka ytterligare. Samtidigt måste ett ökat fokus ligga på kärnverksamheten i respektive land, vilket är avgörande för att möta kundernas behov och möjliggöra långsiktig lönsamhet. Styrelsen och Håkan Ericsson har därför gemensamt kommit fram till att det är dags för nytt ledarskap för PostNord, säger Christian Jansson, ordförande i PostNord.

Styrelsen inleder omedelbart en rekryteringsprocess med målet att utse en ny permanent VD och koncernchef senast vid årsskiftet.

Fler nyheter

SCE #4 2019

SCE #4 2019 är tryckt och klar. Distribueras till tusentals mottagare under vecka 38, plus som nedladdningsbar pdf till ytterligare ett stort antal läsare. Denna gång är huvudtemat Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice. Ur innehållet: Tema: Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice Logistikdriven affärsutveckling, Erik

Läs mer »

AMAZON BLIR DELÄGARE I CARGOJET

Amazon fortsätter att ackvirera allt större logistikresurser inom alla områden från first-, till middle- och last-mile. Den senaste satsningen är ett strategiskt avtal med kanadensiska fraktbolaget Cargojet. Företagen har sedan tidigare ett samarbete som nu fördjupas samtidigt som Amazon får en 14,9-procentig minoritetspost i Cargojet i utbyte mot vissa garanterade framtida fraktintäkter.

Läs mer »