Christer Westerberg som är Senior Director Nordics på project44.

Het marknad för realtidsvisibilitet i transportflödet

Spårning och bevakning av leveranser i realtid – realtidsvisibilitet – är en marknad som växer så det knakar som en följd av nya molnbaserade lösningar i kombination och snabbt ökade förväntningar och krav från både företag och konsumenter. Analysföretaget Gartner kallar det heta området för ”Real-Time Transportation Visibility Platforms” (RTTVP).

I takt med e-handelns snabba tillväxt har konsumenter vant sig vid att följa hur den beställda varan distribueras steg-för-steg. Samma förväntningar finns numera även hos företag, vilket är en av förklaringarna till det stora intresset för realtidsvisibilitet i transportflödet. Visibilitetsplattformarnas popularitet har även vuxit i kölvattnet på de tilltagande problemen i världens leveransflöden under de senaste tre åren, och strävan efter att hantera störningar och avvikelser redan innan de uppstår. 

– Marknaden har mognat och efterfrågan på visibilitet har ökat väldigt kraftigt. Pandemin spelade en stor roll för detta och all den rörighet den skapade, vilket ökade behovet av att få koll på och kunna styra om sin transporter, säger Christer Westerberg som är Senior Director Nordics på project44, ett företag som startades 2014 i Chicago och under åren har etablerats som  en av marknadsledarna inom området RTTVP. Project44 har idag cirka 1 000 anställda, 1 200 kunder och verksamhet i fjorton länder. I Sverige finns kunder som Electrolux, Atlas Copco och två stora och välkända företag inom mode respektive heminredning. 

– Av våra totalt cirka 1 200 kunder fick vi 300 nya enbart under 2022. Det är en bra temperaturmätare på hur pass het den här marknaden är, säger Christer.  

Med en plattform för realtidsvisibilitet i leveransflödet får företag och konsumenter insyn och insikt i hur leveransflödet av sina beställningar ser ut när de lämnat avsändaren. Plattformarna får sina data genom integrationer, oftast API eller EDI, med transportsystem (TMS), WMS och ordersystem samt genom direktkommunikation med telematiklösningar i fordon, på lastbärare och via smartphones. 

Nyttan med realtidsvisibilitet

Realtidsvisibilitet end-to-end har gradvis blivit verklighet som en följd av att det blivit möjligt att kostnadseffektivt integrera olika system med API:er (Application Programming Interface) på en gemensam plattform, där tjänsten erbjuds i molnet och kostnaden baseras på hur pass många transporter som användaren spårar. Dessutom har alltmer prismässigt överkomliga telematiklösningar utvecklats, exempelvis IoT-sändare och GPS-utrustning på lastbilar och containrar, vilket ytterligare har drivit på utvecklingen. Men vad får varuägarna och deras kunder för konkret affärsnytta av denna realtidsvisibilitet? 

– Genom att få visibilitet på hela sitt transportflöde kan störningar och avvikelser förutses och hanteras innan de uppstår, vilket ger positiva effekter både på tillgänglighet, kundservice, kostnader och skapar förutsättningar för en bättre transportplanering baserad på historiska data. Plattformarna ger även koll på CO2 utsläppen som mäts och synliggörs i systemen, vilket både driver klimatsmarta val hos varuägarna och investeringar i mer klimatsmarta fordon och fartyg hos transportörerna, förklarar Christer och berättar att project44 under hösten 2022 påbörjade lanseringen av en ny version av sin plattform, kallad Movement.

– Med Movement har vi samlat hela vår produktsvit på en sammanhållen plattform, där partners i supply chain kan samarbeta för att hantera avvikelser, effektivisera leveranser, automatisera manuella processer och lösa problem på en enda plattform, säger Christer och framhåller att den nya lösningen ger en global visibilitet på ordernivå och för alla transportslag.

I kommande nummer av Supply Chain Effect (#1 2023) fördjupas och beskrivs marknaden för RTTVP, Real-Time Transportation Visibility Platforms. 

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »