Stefan Karlöf, chefredaktör för SCE

”Högkonjunktur för utveckling i supply chain” 

Just nu sker en påtaglig ekonomisk avmattning i världen som en följd av kriget i Ukraina, skenande energipriser, hög inflation och räntehöjningar. Men en hotande global lågkonjunktur innebär på många vis att det blir högkonjunktur för utveckling i supply chain. 

Ja, jag är införstådd med att avmattningen både har minskat utbudet av många varor och att den kan minska både marknadens efterfrågan och företags marginaler. Men efter flera år av tillväxt och höga vinster sitter många företag på välfyllda kassakistor som ger handlingsfrihet att investera i de tekniker och den utveckling som kan lyfta verksamheten både på kort, medellång och lång sikt. Att investera i effektivitet, teknik och kompetens – dvs. i framtida konkurrenskraft – är en klassisk strategi för att komma ur en nedgång med ännu bättre förutsättningar när det vänder. 

Just nu ser vi att all slags logistikteknik – ”logtech” i vid mening – är högintressanta investeringsområden, bland annat: mjukvaror/molntjänster, lagerautomation, autonoma fordon, IoT, robotisering, digitalisering, elektrifiering och tjänster som driver effektivitet, hållbarhet, kvalitet, agilitet och resiliens. Avmattningen skapar dessutom bättre förutsättningar för att se över, stärka upp och redesigna sina befintliga processer och partnernätverk i supply chain. 

Tid för förändring 

När marknadsförhållandena blir tuffare ökar både kraven på och möjligheterna att vidta åtgärder och göra förändringar som både reducerar kostnader i det mer kortsiktiga perspektivet och som långsiktigt ökar verksamhetens produktivitet, effektivitet, kundservice och flexibilitet. Många av de nyss nämnda teknikområdena motverkar dessutom effekterna av den utbredda personalbristen inom logistik och varuförsörjning, en brist som inte väntas minska dramatiskt trots att konjunkturen mattas av. 

Växa med minskat personalbehov 

Analysföretaget Gartner presenterade i oktober förra året en rapport där IT-investeringarna 2023 bedöms öka med i genomsnitt 5,1 procent. De områden som antas öka mest är mjukvaror (11,3 procent) och IT-tjänster (7,9 procent). Gartners ansedde analytiker John-David Lovelock konstaterar i rapporten att den största förändringen av investeringarna är att de särskilt väntas göras i tekniker som hjälper företag att växa utan att behöva anställa mer personal. 

Svensk paradgren 

Svenska företag har en lång tradition av att tidigt anamma olika tekniska möjligheter som driver produktivitet, motverkar höga lönekostnader och säkerställer en global konkurrenskraft. Här kan den pågående avmattningen i den globala ekonomin förhoppningsvis skapa en ökad efterfrågan på ytterligare teknik- och utvecklingssatsningar i supply chain. Satsningar som ger företag ett försprång när konjunkturen vänder uppåt. För bortom de hotfulla molnen väntar alltid en blå himmel. Därför gäller det att inte kasta ankar och ligga still, utan snarare att justera seglen, ta ut kursen och navigera mot kommande högtryck. 

I senaste SCE (nr 1/2023) är temat Hållbarhet, risk och resiliens i supply chain – ett högaktuellt område där investeringar av den typ som beskrivits ovan är helt avgörande för att lyckas bygga snabbfotade, hållbara och motståndskraftiga supply chains som möter båda dagens och morgondagens krav. 

Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect 

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »