ID Logistics räknar pallar med smart kamerateknik

ID Logistics, en av världens största aktörer inom tredjepartslogistik med fler än 320 lagersiter världen över satsar på smarta kameror för att hålla koll på sina pallar: Full Pallet Inventory.

Systemet är utvecklat av Zetes och använder kamerateknik för att snabbt räkna pallar. En specifikt utformad mobil ImageID-läsare monterad på en gaffeltruck som kör i hastigheter upp till 10 km/tim inventerar med hjälp av tekniken hela pallar. Systemet anpassar sig kontinuerligt till gaffeltruckens hastighet och uppges göra det möjligt att minska tidsåtgången för inventering med till 50 %. 

– Förmågan att genomföra inventering under förflyttning och minimera antalet skanningar per lagergång, kan översättas till en optimering av tid och resurser och en förbättring av lagerproduktiviteten. Användning av ImageID ger oss mycket högre datakvalitet och pålitlighet. Hittills har inventeringar utförts manuellt med hjälp av RFID-system eller till och med på papper. Systemet som Zetes designat ger oss möjlighet att använda kamerateknik som integrerats med WMS, en klar förbättring för ID Logistics i resan mot automatisering av logistiken, säger Mercedes Espárrago, Re-engineering Project Manager på ID Logistics.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »