IDC: IoT-marknaden växer med 11 % per år

Internet of Things, IoT, eller ”sakernas internet” har länge betraktats som nästa stora revolution i internetutvecklingen och en omdanande teknik för logistik och varuförsörjning. Tillväxten är god, men går långsammare än vad prognoserna tidigare har förutsett, enligt analysbolaget IDC.

Enligt IDC landar de globala IoT-investeringarna på 805 miljarder dollar 2023, vilket är en ökning med 10,6 procent jämfört med året innan, men väsentligt mindre än de 1 100 miljarder dollar som bolaget förutsåg i sin analys 2019.

Ökar överallt

Inom logistik och supply chain används IoT till stor del för att samla in leveransinformation i realtid från fordon, så kallad utomhuspositionering. Men tekniken kan även användas för att få bättre koll på lagersaldon, varutillgänglighet och för att få information om status och underhållsbehov på lokaler, maskiner, fordon och annan utrustning. Enligt Marcus Torchia, vice President Research på IDCs Data & Analytics Group används IoT mer och mer i både tillverkning, detaljhandel och transport.

– Samtidigt ökar de digitala företagsinvesteringarna i råvarubranscher vilket gör att IoT förbättrar försörjningskedjans processer uppströms inom exempelvis jordbruket, för att odla, skörda och leverera produkter av högre kvalitet.

IoT-branschen består lite förenklat av hårdvarubolag som tillverkar trackers och sensorer, av företag som erbjuder system för att fånga data samt bolag som erbjuder IoT-tjänster. Enligt IDCs rapport kommer IoT-tjänster att vara det största investeringsområdet under perioden 2023-2027, och svara för cirka 40 procent av investeringarna i IoT. IDC förutser att en majoritet av IoT-investeringarna kommer att ske i Västeuropa, USA och Kina och att hela marknaden kommer att växa med ca 11 procent per år under de kommande fyra åren.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »