Interact Analysis: ”Lagerautomationsbranschen väntas öka kraftigt 2024, efter en global dipp 2023”

Globalt ökade automationsbranschen med 30 procent under 2021 och med 16,6 procent året efter, för att därefter minska något 2023. Lagerautomationsbranschens tillväxttal kommer dock snabbt återgå till tvåsiffriga tal menar brittiska analysbolaget Interact Analysis i sin senaste Warehouse Automation Report.

Enligt halvårsuppdateringen av Interact Analysis senaste Warehouse Automation Report kommer orderingången för lagerautomatisering att börja öka mot slutet av 2023, och fortsätta att växa under 2024 för att återgå till tvåsiffriga tillväxttal 2025. Ökningen är starkt kopplad till den väntade ökningen av nybyggda lager. 

– De första tecknen på ljuset i slutet av tunneln ser vi för lagerbyggande och automationsinvesteringar när e-handelsaktiviteten nu börjar stabiliseras. Efter att ha nått botten ser situationen ut att börja förbättras, och investeringarna för lagerautomatisering väntas att öka 2024 jämfört med i år och potentiellt återgå till tvåsiffrig tillväxt 2025, säger Reuben Scriven, forskningsansvarig för Global supply chain automation på Interact Analysis.

Analysbolaget bedömer att de globala intäkterna från lagerautomation kommer att uppgå till 51,4 miljarder USD år 2025, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med uppskattade nivåer för 2024. Den tvåsiffriga intäktstillväxten förväntas följa en ökning med 7 procent under 2024 och en minskning med 1,6 procent för 2023.

Ökad nybyggnation av lager

Interact Analysis analys indikerar att lagerbyggandet kommer att öka 2024, efter en uppskattad minskning med 25 procent på årsbasis. Den avtagande tillväxten inom e-handeln och stigande räntor pekas ut som huvudorsakerna till minskningen av byggandet av nya lager. Byggnationen av lager förväntas dock börja växa igen från slutet av 2023, vilket i sin tur driver på efterfrågan på automationslösningar under 2024 och in i 2025, särskilt i USA.

– Många företag tar nu hänsyn till en ökad oförutsägbarhet, och det påverkar även lagerbyggandet, när företagen ökar sina lager och därför efterfrågar mer lagringskapacitet, framhåller Scriven.

Efterfrågan på lagerautomatisering ökade efter covid-19-pandemin när e-handeln accelererade och ökade behovet av lagerutrymme, särskilt inom branscher som detaljhandel, tillverkning, logistik och paketleverans. Den globala efterfrågan började dock sjunka 2022 på grund av den överkapacitet som byggdes under pandemin, nedgången i e-handeln och den övergripande nedgången i den globala ekonomin, enligt Interact Analysis.

Fler nyheter

PostNord TPL utvidgar samarbetet med Consafe Logistics

Nordens största 3PL-aktör, PostNord TPL, har utökat sin verksamhet med ett nytt automatiserat lager i Stigamo, Jönköping. Det nya lagret opereras med lagerhanteringssystemet Astro WMS från Consafe Logistics, vilket innebär att de båda företagens partnerskap utvidgas ytterligare.

Läs mer »

PMI visar på tydlig vändning i konjunkturen – åter i tillväxtzonen

Den väl etablerade konjunkturindikatorn PMI-total (Purchasing Managers Index) noterades i mars till 50,0 från 49,2 i februari, vilket är den högsta nivån sedan juli 2022 och innebär att indikatorn åter är i tillväxtzonen. Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva, konstaterar Swedbank i sin analys.

Läs mer »