Interact Analysis: ”Lagerautomationsbranschen väntas öka kraftigt 2024, efter en global dipp 2023”

Globalt ökade automationsbranschen med 30 procent under 2021 och med 16,6 procent året efter, för att därefter minska något 2023. Lagerautomationsbranschens tillväxttal kommer dock snabbt återgå till tvåsiffriga tal menar brittiska analysbolaget Interact Analysis i sin senaste Warehouse Automation Report.

Enligt halvårsuppdateringen av Interact Analysis senaste Warehouse Automation Report kommer orderingången för lagerautomatisering att börja öka mot slutet av 2023, och fortsätta att växa under 2024 för att återgå till tvåsiffriga tillväxttal 2025. Ökningen är starkt kopplad till den väntade ökningen av nybyggda lager. 

– De första tecknen på ljuset i slutet av tunneln ser vi för lagerbyggande och automationsinvesteringar när e-handelsaktiviteten nu börjar stabiliseras. Efter att ha nått botten ser situationen ut att börja förbättras, och investeringarna för lagerautomatisering väntas att öka 2024 jämfört med i år och potentiellt återgå till tvåsiffrig tillväxt 2025, säger Reuben Scriven, forskningsansvarig för Global supply chain automation på Interact Analysis.

Analysbolaget bedömer att de globala intäkterna från lagerautomation kommer att uppgå till 51,4 miljarder USD år 2025, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med uppskattade nivåer för 2024. Den tvåsiffriga intäktstillväxten förväntas följa en ökning med 7 procent under 2024 och en minskning med 1,6 procent för 2023.

Ökad nybyggnation av lager

Interact Analysis analys indikerar att lagerbyggandet kommer att öka 2024, efter en uppskattad minskning med 25 procent på årsbasis. Den avtagande tillväxten inom e-handeln och stigande räntor pekas ut som huvudorsakerna till minskningen av byggandet av nya lager. Byggnationen av lager förväntas dock börja växa igen från slutet av 2023, vilket i sin tur driver på efterfrågan på automationslösningar under 2024 och in i 2025, särskilt i USA.

– Många företag tar nu hänsyn till en ökad oförutsägbarhet, och det påverkar även lagerbyggandet, när företagen ökar sina lager och därför efterfrågar mer lagringskapacitet, framhåller Scriven.

Efterfrågan på lagerautomatisering ökade efter covid-19-pandemin när e-handeln accelererade och ökade behovet av lagerutrymme, särskilt inom branscher som detaljhandel, tillverkning, logistik och paketleverans. Den globala efterfrågan började dock sjunka 2022 på grund av den överkapacitet som byggdes under pandemin, nedgången i e-handeln och den övergripande nedgången i den globala ekonomin, enligt Interact Analysis.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »