Iptor anställer Chief Revenue Officer för att driva ökad tillväxt

Efter förvärvet av amerikanske The Mesa Group, specialiserat på supply chain lösningar inom pharma, fokuserar nu Iptor på fortsatt aggressiv tillväxt. Med lanseringen av Iptor.com har bolaget tagit klivet in i en SaaS-cloudvärld som för med sig många spännande nya möjligheter. Mot den bakgrunden har Richard Farnworth utsetts till CRO, Chief Revenue Officer på Iptor och medlem av företagsledningen.

Farnworth ska bidra till att öka takten, förbättra effektiviteten och säljkunnigheten i Iptor. Han har mer än 20-års erfarenhet av att driva säljtillväxt på ledande företag på ERP-bolag, bland annat på Oracle och Axway. Efter lanseringen av molnplattformen Iptor.com ska Richard fokusera på att accelerera nykundsakvisitionen inom bland annat pharma och andra nyckelsegment samt på den fortsatta utvecklingen av befintliga kunder på den nya plattformen i nära samarbete med marknad, sälj, produkt och kundservice.

– Jag är väldigt glad över att bli en del av Iptor. Företagets kultur och positiva tillväxtstrategi i kombination med inställningen att ”kunden kommer först” gjorde detta till ett lätt beslut. Tillsammans med teamets stora talang och fokus ser jag fram emot att bli en del av denna växande framgångsresa, säger Richard Farnworth.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »