Christopher Catterfeld, Iptor.

Iptor förvärvar The Mesa Group

Svenskgrundade mjukvaru- och konsultbolaget Iptor förvärvades för ett drygt år sedan av tyska Bregal Unternehmerkapital, vilket har möjliggjort att företaget nu har formulerat och initierat en tillväxtstrategi – Iptor 22 Strategic Growth Plan – som är inriktad på en beslutsam global tillväxt. Det första förvärvet enligt den nya strategin blev The Mesa Group.

– I mitten av 2020 inledde vi diskussioner med några av de bolag som vi är intresserade av att förvärva och satte därefter igång konkreta förhandlingar. Trots att det tagit längre tid än normalt så är det aktuella förvärvet av The Mesa Group resultatet av det arbete som sattes igång i somras. Nu är våra förvärvsplaner i full gång igen. Vi har en stor aptit och ambition att växa ytterligare för att stärka och expandera vårt avtryck både under, men särskilt efter pandemin, säger Christopher Catterfeld som är Managing Partner på Iptor, med ansvar för strategi, marknadsföring och produktutveckling.

Trots den starka ekonomiska avmattningen under 2020 så har Iptors globala abonnemangsintäkter ökat med 60 %. Iptors lösningar är inriktade på distribution, supply chain management, logistik och planering.

– Det ska bli spännande att gå samman med Iptor i vad som är ett naturligt partnerskap och en fortsättning på ett tjugoårigt samarbete. Vi ser fram emot resultaten av tillväxtmöjligheterna under 2021 och att arbeta tillsammans med våra befintliga och framtida kunder, säger Jim Smith, CEO, The Mesa Group.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »