Jonas Nilson till Norrköping Science Park

Jonas Nilson har utsetts till ny vice VD i Norrköping Science Park och tillträder sin nya befattning den den 1 februari nästa år. Jonas kommer närmast från rollen som Head of Orio Logistics, Orio AB, en verksamhet som har nått stora framgångar under senare år.

– Jag är hedrad, ödmjuk, inspirerad och full av energi att bidra till nästa steg i utvecklingen av Norrköpings Science Park, säger Jonas Nilson, som själv har bott i Norrköping under större delen av sitt liv. Yrkesmässigt är han ett verkligt proffs inom supply chain och logistik, med en civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet i bagaget. Under åren har Jonas Nilson bland annat arbetat som affärsområdeschef på logistiktjänsteföretaget Sonat och som Supply Chain Director Europe på Thin Film Electronics. Han har även varit engagerad som styrelseledamot i logistikföreningen Plan. Nu är siktet inställt på att skapa ännu mer innovation och nya affärsverksamheter i Norrköping.

– Norrköping som historisk industristad, ett bra utvecklingsdriv och stark koppling till forskning inom tydliga framtidsområden skapar onekligen unikt bra förutsättningar. Norrköping Science Park har en stark utveckling de senaste åren, så den resan ska vi accelerera. Maximera förutsättningarna för företag, entreprenörer, forskning och det offentliga för att få innovationer till hållbara affärer och därmed arbetstillfällen. Vi skall göra det på vårt eget ”Norrköpingsvis” med mycket öppenhet, kommunikation, handlingskraft och samarbeten med ett fokus på våra tre starka områden; visualisering, tryckt elektronik och effektiv logistik. Nu är detta mina helt spontana tankar innan jag börjat. Jag ser verkligen fram emot att sätta mig in i det hela på ett djupare plan tillsammans med det övriga kompetenta science park-teamet.

Norrköping Science Park stöttar nyföretagande och affärsutveckling i Norrköpings kommun. Basen är ett brett nätverk där företag och individer kopplas samman. Prioriterade områden är företag inom visualisering, tryckt elektronik och smart logistik – såväl nystartade företag som mer etablerade SME-företag och storföretag.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »