Mikael Lennartsson Kellett, Logistics Director på Jula AB. Foto: Jula

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

– AutoStore-lösningen från Element Logic transformerar vårt lager till en av de mest avancerade logistikanläggningarna i regionen. Vi är nu bättre rustade än någonsin för att möta våra kunders behov med en effektivitet och precision som tidigare inte var möjlig, säger Mikael Lennartsson Kellett, Logistics Director på Jula AB.

Med robotsystemet AutoStore integrera Jula på ett effektivt sätt e-handelsflödet och butiksplocket i ett system. Lösningen inkluderade 43 000 lådor, 55 robotar, 9 karusellportar och 3 conveyerportar, med utrymme för framtida expansion. Systemet tillåter en dynamisk kapacitet på upp till 1 500 bin-presentationer per timme, vilket uppges öka plockeffektiviteten rejält.

Julas AutoStore-system designas för att vara flexibelt och kunde expandera åt tre håll ytmässigt för att kunna erbjuda möjligheter till nya inlagringsområden. Lagerhanteringen optimeras även genom integreringen av eManager, en mjukvarulösning från Element Logic som möjliggör flexibla och skalbara uppdateringar av systemet. 

– Med vår skräddarsydda AutoStore-lösning kan Jula inte bara effektivisera sina plockprocesser utan också förbättra den övergripande arbetsmiljön i lagret. Det minskade behovet av långa truckkörningar innebär snabbare leveranser och mindre fysisk belastning för personalen. Dessutom ger systemet Jula möjligheten att snabbt anpassa sig efter föränderliga marknadsförhållanden och kundkrav, säger Rickard Kvist, Sales Manager på Element Logic Sweden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »