Freddy Sobin, vd KICKS

KICKS bygger jättelager

Kicks gör den största investering i bolagets historia – över 200 MSEK – i och med bygget av ett nytt högautomatiserat ”omnilager” i Rosersberg strax norr om Stockholm. Syftet med satsningen är att framtidssäkra verksamhetens lager- och logistiklösning. Det nya lagret ska hantera både varuförsörjningen till KICKS butiker och för den snabbväxande e-handeln.

Det nya lagret tillsammans med en lösning för att plocka e-handelsordrar i butik kommer möjliggöra snabba transporter på KICKS alla tre marknader; Sverige, Norge och Finland. Bakgrunden till investeringsbeslutet av ett nytt lager är att KICKS vill säkra en effektiv, skalbar och hållbar logistiklösning på bolagets samtliga marknader samtidigt som man vill skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt när man växlar upp ytterligare. Den totala investeringen för det nya omnilagret beräknas överstiga 200 miljoner och lagret förväntas tas i drift i början av 2024. Redan under hösten 2021 påbörjades utrullning av att plocka e-handelsorder i butik, en lösning som kommer att lanseras fullt ut och skalas upp under 2022. 

Effektiv, skalbar och hållbar logistiklösning

Bakgrunden till investeringsbeslutet av ett nytt lager är att KICKS vill säkra en effektiv, skalbar och hållbar logistiklösning på bolagets samtliga marknader samtidigt som bolaget vill skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt när man växlar upp ytterligare. Den totala investeringen för det nya omnilagret beräknas överstiga 200 miljoner och lagret förväntas tas i drift i början av 2024. Redan under hösten 2021 påbörjades utrullning av att plocka e-handelsorder i butik, en lösning som kommer att lanseras fullt ut och skalas upp under 2022. 

– Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss med en stark tillväxt och därmed rekordförsäljning, såväl som ytterligare stärkt lönsamhet, och det är med stor tilltro till framtiden som vi nu står redo att gå vidare med denna investering. Vi ser också att vi idag har en välfungerande omnikanalsstrategi som kunderna verkligen uppskattar och med en konsoliderad och framtidssäkrad logiskplattform kommer vi vara väl rustade för att stärka vår marknadsposition ytterligare, säger Freddy Sobin, vd på KICKS. 

Samarbetspartners för att etablera fastigheten för det nya omnilagret är Bockasjö och Kilenkrysset som båda har lång erfarenhet av att skapa moderna, effektiva och miljövänliga logistikbyggnader. Lagret kommer att bli 29 000 kvadratmeter stort och kommer ge en väsentligt högre kapacitet jämfört med den lagerlösning bolaget har idag. Vidare kommer omnilagret att byggas med höga hållbarhetsambitioner och klassas med miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent. Bland annat kommer det att drivas av el från solpaneler och ha möjlighet till elladdning av fordon.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »