Anders Bartholin, Langebæk

Langebæk i strategisk allians med Coupa

Den nordiska Supply Chain-specialisten Langebæk har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med det globala mjukvaruföretaget Coupa om att erbjuda bolagets lösning för Supply Chain Design och planering i Norden. Alliansen innebär att Langeæk blir Coupas certifierade partner i Norden.

– Våra respektive företag passar varandra mycket bra vad gäller människor, marknader och kulturer. Resultatet är ett partnerskap där vi som ett av få företag i Norden kan erbjuda en unikt djup kompetens till stöd för våra kunders arbete med att skapa intelligenta försörjningskedjor, säger Anders Bartholin, partner och projektdirektör på Langebæk AS.

Coupa är en global expert på mjukvarulösningar för Business Spend Management och Supply Chain Design & Planning och Langebæk är ett av Nordens ledande konsultföretag med fokus på supply chain och logistik. Langebæk grundades för över 40 år sedan och har sitt huvudkontor i Danmark och dotterbolag i Sverige och Norge. Bolaget har en bred palett av tjänster för SCM och logistik, bland annat lagerimplementering, processoptimering och projektledning.

– Med samarbetet med Coupa förstärker vi vårt erbjudande med en optimeringslösning som möjliggör snabbare och smartare beslutsfattande för våra kunder, säger Anders Bartholin.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »