Logistics & Automation: Supply Chain Effect med gäster den 4-5 oktober, Kista

På Logistics & Automation den 4-5 oktober (Kistamässan) medverkar Supply Chain Effect med två seminarier. Den 4 oktober med paneldiskussionen Automationsrevolutionen – ett samtal om strategier för framgångsrik lagerautomation och den 5 oktober med en diskussion på temat Vägar till ökad motståndskraft och hållbarhet i supply chain. Några av de medverkande är Anders Bohlin, Element Logic, Viktor Brandon Leek, Toyota Material Handling, Max Helm, SiB Solutions, Peter Landenberg, Langebæk Consulting, Björn Redig, Sonat samt SCEs Stefan Karlöf som modererar seminarierna.

Läs mer och anmäl dig här!
 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »