”Logistikbranschen hetare än någonsin”

Trots minskade godsflöden till följd av konjunkturnedgången vill allt fler lära sig mer om hållbara, automatiserade och digitala lösningar. Det är i alla fall slutsatsen av årets Logistik & Transport som genomfördes den 24-25 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Evenemanget noterade i år en kraftig ökning av både antalet utställare och besökare.

När evenemanget avslutades på onsdagen hade totalt 4 248 medverkande registrerats. Det är nio procent upp jämfört med fjolårets mässa, som i sin tur ökade tolv procent mot den året innan.

– Vi upplever ett jättelikt tryck just nu, säger Janne Nilsson, affärsansvarig för Logistik & Transport och han konstaterar att branschen är mitt i en stor omställning, med logistiska utmaningar på såväl lokal som global nivå.

– Samtidigt finns det hållbara och högteknologiska lösningar framme, som många vill veta mer om. Det fick våra besökare ta del av både på mässgolvet och delegaterna i den välbesökta konferensen.

Även antalet utställare ökade markant till 117 stycken företag, vilket är 13 fler än i fjol.
– Men det speglar ändå inte hela sanningen. Dessvärre tvingades vi säga nej till ett 20-tal företag. Nästa år har vi större yta till förfogande och hoppas då kunna välkomna ännu fler utställare, säger Janne.

Omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina, stigande räntor och inflation har lett till minskade godsflöden. Samtidigt har konkurrensen om kunderna hårdnat. Jan Nilsson beskriver det som ”ett slagsmål om affärerna”.

– I ett sådant läge blir det allt viktigare att synas på mässan, visa sitt varumärke och vad man har att erbjuda. Att uppslutningen ökar innebär också att mässan breddas. I år hade vi till exempel betydligt fler transportörer bland utställarna. Mycket glädjande!

Uppslutningen var också stor på årets konferens, som genomfördes i samarbete med Dagens Logistik. Upplägget var fyra halvdagspass med lika många teman: Globalisering i gungning, AI-revolutionen är här, Den robotiserade lagerarbetaren och Energiomställning som affärsmöjlighet. Även Öppna scenen på mässgolvet drog storpublik. Högaktuella ämnen togs upp, bland annat kopplat till hur robotisering, automation och AI kan underlätta logistikarbetet samt behovet av ökad snabbrörlighet och motståndskraft i allt mer känsliga försörjningskedjor.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »