”Corona kan öka efterfrågan på Logistikfastigheter”

Logistikfastighetsbranschen är väl positionerad för att hantera störningar i tillgång och efterfrågan av varor som en följd av coronaviruset. Det hävdar Prologis i en aktuell rapport (Prologis Research Special Report: COVID-19 and Implications for Logistics Real Estate). I rapporten lanseras tanken att långa hyreskontrakt under goda ekonomiska tider har fungerat som en buffert som förhindrar negativa kassaflöden från kortsiktiga disruption. Nu antas kortsiktiga investeringar i lager minska som en följd av coronaviruset. Men samtidigt menar rapportförfattarna att den nuvarande situationen kommer att medföra att supply chain ansvariga vill lagerlägga mer för att öka tillgängligheten och därmed ändra sin syn på vad som är optimala lagernivåer och lagerlägen. Som en följd av detta antas efterfrågan på lageryta öka för att bygga upp den extra leveranskapacitet som behövs nu och framöver. Prologis menar alltså att den nuvarande krisen kan komma att leda till att företag lagerhåller mer, för att på det sättet kunna säkerställa att man klarar av att hantera liknande kriser utan att den egna leveransförmågan påverkas. Samtidigt antas efterfrågan på andra typer av fastigheter komma att minska, exempelvis kontor och butikslokaler.

https://www.prologis.com/logistics-industry-research/prologis-research-special-report-covid-19-and-implications-logistics

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »