“Corona kan öka efterfrågan på Logistikfastigheter”

Logistikfastighetsbranschen är väl positionerad för att hantera störningar i tillgång och efterfrågan av varor som en följd av coronaviruset. Det hävdar Prologis i en aktuell rapport (Prologis Research Special Report: COVID-19 and Implications for Logistics Real Estate). I rapporten lanseras tanken att långa hyreskontrakt under goda ekonomiska tider har fungerat som en buffert som förhindrar negativa kassaflöden från kortsiktiga disruption. Nu antas kortsiktiga investeringar i lager minska som en följd av coronaviruset. Men samtidigt menar rapportförfattarna att den nuvarande situationen kommer att medföra att supply chain ansvariga vill lagerlägga mer för att öka tillgängligheten och därmed ändra sin syn på vad som är optimala lagernivåer och lagerlägen. Som en följd av detta antas efterfrågan på lageryta öka för att bygga upp den extra leveranskapacitet som behövs nu och framöver. Prologis menar alltså att den nuvarande krisen kan komma att leda till att företag lagerhåller mer, för att på det sättet kunna säkerställa att man klarar av att hantera liknande kriser utan att den egna leveransförmågan påverkas. Samtidigt antas efterfrågan på andra typer av fastigheter komma att minska, exempelvis kontor och butikslokaler.

https://www.prologis.com/logistics-industry-research/prologis-research-special-report-covid-19-and-implications-logistics

Fler nyheter

NIKEs coronavirus playbook

NIKE är välkänt för sin förmåga inom supply chain och logistik, exempelvis har företaget under många år legat i topp på Gartners lista över världens 25 främsta företag inom supply chain management, senast på tionde plats (The Gartner Supply Chain Top 25 2019). I dessa tider visar NIKE prov på hur den snabbfotade försörjningskedjan ger en unik förmåga att hantera osäkerheter.

Läs mer »

Descartes förvärvar Peoplevox

Mjukvarubolaget Descartes förvärvar det brittiska företaget Peoplevox, som bland annat erbjuder ett molnbaserat eWMS för e-handelsföretag. Genom förvärvet stärker Descartes sin portfölj av e-handelslösningar.

Läs mer »