“Corona kan öka efterfrågan på Logistikfastigheter”

Logistikfastighetsbranschen är väl positionerad för att hantera störningar i tillgång och efterfrågan av varor som en följd av coronaviruset. Det hävdar Prologis i en aktuell rapport (Prologis Research Special Report: COVID-19 and Implications for Logistics Real Estate). I rapporten lanseras tanken att långa hyreskontrakt under goda ekonomiska tider har fungerat som en buffert som förhindrar negativa kassaflöden från kortsiktiga disruption. Nu antas kortsiktiga investeringar i lager minska som en följd av coronaviruset. Men samtidigt menar rapportförfattarna att den nuvarande situationen kommer att medföra att supply chain ansvariga vill lagerlägga mer för att öka tillgängligheten och därmed ändra sin syn på vad som är optimala lagernivåer och lagerlägen. Som en följd av detta antas efterfrågan på lageryta öka för att bygga upp den extra leveranskapacitet som behövs nu och framöver. Prologis menar alltså att den nuvarande krisen kan komma att leda till att företag lagerhåller mer, för att på det sättet kunna säkerställa att man klarar av att hantera liknande kriser utan att den egna leveransförmågan påverkas. Samtidigt antas efterfrågan på andra typer av fastigheter komma att minska, exempelvis kontor och butikslokaler.

https://www.prologis.com/logistics-industry-research/prologis-research-special-report-covid-19-and-implications-logistics

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »