Lönsamt Tesla satsar på ökad leverans- och försörjningsförmåga 2022

Efter en lång period av leveransproblem i bilindustrin satsar nu tech- och bilbolaget Tesla på att i första hand säkra sin leveransförmåga genom att diversifiera sin försörjningskedja och avstår helt från att introducera nya bilmodeller under 2022. Det framgick på Teslas kvartalsmöte för Q4 som hölls den 26 januari, då bolagets helårsresultat presenterades.

För 2021 redovisar Tesla en vinst på 721 miljoner USD och en omsättning på 31,5 miljarder USD. Det är elbilstillverkarens bästa resultat någonsin och det andra vinstrika året i bolagets historia. Precis som branschen i övrigt har Tesla kämpat med olika störningar i försörjningskedjorna, bland annat halvledarbrist, bristande transportkapacitet och tillgång till chaufförer. Störningar som Tesla tycks hanterat bättre än branschen i övrigt.

– 2021blev ett genombrottsår för hela elbilsmarknaden och trots problem i försörjningskedjorna lyckades vi öka vår försäljning med nästan 90 procent förra året, konstaterade Teslas grundare, storägare och CEO Elon Musk och fortsatte:

– Huvudfokus för Tesla under 2022 är att skala upp vår produktion, att få ut bilar till våra kunder från fabrikerna i Austin, Texas och Berlin. Förra året arbetade vi mycket med att hantera olika supply chain frågor, hundratals, vilket gjorde det möjligt för oss att växa med nästan 90 procent när marknaden i övrigt krympte, sa Musk och tackade särskilt alla leverantörer för deras uppoffringar under 2021.

Supply chain utmaningar begränsar

– Under 2022 kommer utmaningen fortsatt att vara supply chain som som begränsar oss. Det finns flera supply chain utmaningar, trots detta förväntar vi oss en avsevärd tillväxt under 2022, väl över 40 procent. Vi kommer inte lansera några nya bilar under 2022 utan prioritera produktion och leverans, konstaterade Elon Musk.

”Optimus kan bli viktigare än bilarna”

Avslutningsvis slog Musk ett slag för den nya utvecklingssatsningen Optimus – ”the Tesla bot” – som beskrivs som en ”mänsklig robot” som han menar kan komma att bli viktigare än bilproduktionen framöver i en tid när det saknas arbetskraft i många sektorer. Den förutses inom kort kunna användas för uppgifter som att förflytta saker i Teslas fabriker.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »