”Lugnare marknad, men fortsatt stadig tillväxt”

Ett av världens största företag inom lagerautomation och intralogistik heter KNAPP efter dess grundare Günter Knapp, som 1952 drog i gång sin firma i staden Graz, Österrike. Då hade företaget två anställda. Idag jobbar cirka 7 300 personer på något av företagets 62 verksamhetsställen världen över.

Ett av alla dessa kontor finns i Malmö, varifrån KNAPPs nordiska tillväxt drivs målmedvetet och särskilt kraftfullt sedan något år, då en nordisk storsatsning sjösattes. En satsning som ska resultera i ett mer välkänt varumärke och framför allt i en rejäl expansion i huvudsegmenten hälso- och sjukvård, detaljhandel/e-handel, livsmedel, mode, industri och handel.

Mer mobila robotar

SCE har träffat KNAPP Nordics marknads- och försäljningschef Tobias Henriksson för att diskutera aktuella trender och branschens utveckling.

– All lagerautomation ökar, och jag ser i mina kontakter med företag att intresset för automatiserade mobila robotar (AMRs) ökar särskilt kraftigt. Det har pratats om AMRs ganska länge, men nu händer det på riktigt och de mobila robotarna har blivit en mer etablerad automationslösning som nu finns implementerad här och var och verkligen fungerar, säger Tobias.

Mer återhållsamma fastighetsägare

En annan trend som Tobias upplever i kölvattnet på den ekonomiska avmattningen, de ökade räntenivåerna och överetableringen av lager är att det har blivit svårare att få till ett smidigt samarbete med fastighetsägarna.

– För ett par år sedan var fastigheten och lagerlokalen en icke-fråga. Nu har det blivit svårare för många av våra kunder att få till de förändringar som behövs för att de ska kunna komma vidare med sin lagerutveckling och automation. Kanske beror det på att pengar inte är gratis längre, oavsett orsak så är det en tråkig utveckling eftersom det försvårar och fördröjer våra kundprojekt, säger Tobias och konstaterar att den fortsatt höga efterfrågan på lagerautomation krockar med fastighetsägarnas ökade försiktighet.

Urstark tillväxt – fördubbling på tre år

Marknads- och försäljningsmässigt går det fortsatt mycket bra för KNAPP-koncernen, inklusive den nordiska verksamheten. De senaste tre åren har koncernen mer än fördubblat sin försäljning med fortsatt god lönsamhet. För räkenskapsåret (22/23) rapporterar KNAPP AG drygt 20 miljarder kronor i omsättning, varav den nordiska verksamheten står för ungefär en halv miljard.

– Förra hösten blev det lite stiltje här i Norden, men nu tuffar marknaden på och vi bedömer att marknaden har en positiv utveckling med många projekt som är i uppstart och flera som kommer i gång under 2024 och 2025. Vi växer inte 30-40 procent som under toppåren efter Covid, men vi fortsätter att ha en bra växtkraft, och det tror jag gäller branschen i stort, säger Tobias, och konstaterar att en viss avmattning kan ha sina fördelar:

– Med den enorma efterfrågan på automation i e-handeln och detaljhandeln som följde i spåren av covid-19 så har både vi och branschen som helhet börjat driftsätta många av de projekt som såldes då. Det gör att många har det lite svårt att hinna med, så kanske är det bra med en något lugnare marknad, säger Tobias med ett skratt.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »