Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige. Foto: PostNord

MER FOSSILFRITT HOS POSTNORD

PostNord satsar vidare på fossilfria transporter genom gröna korridorer, med implementeringen av de nya sträckorna Örebro, Borlänge, Karlstad, Norrköping och Västerås, tas ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter. 

Sedan tidigare omfattar de gröna korridorerna transporter av e-handelspaket mellan och inom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrtälje, Helsingborg, Mölndal och Lund. Från och med första april sträcker sig de gröna korridorerna mellan 13 orter. Samtidigt med expanderingen transporteras nu för första gången samtliga varubrev mellan Stockholm, Göteborg och Malmö inom de gröna korridorerna. 

– I samband med utökningen av de gröna korridorerna kommer ytterligare cirka 25 000 paket och 40 000 varubrev, per dag, att transporteras fossilfritt. Vår ambition är att succesivt expandera de gröna korridorerna till fler städer där vi transporterar stora volymer, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige.

I PostNord koncernens agenda för hållbar logistik gäller att egna och köpta transporter ska vara helt fossilfria till 2030. För att klara det målet investerar PostNord i elektrifiering av sin fordonsflotta, användning av biodrivmedel samt innovativa leveranslösningar och samarbeten med leverantörer och kunder. Genom att byta fossil diesel mot biodrivmedlet HVO100 uppges PostNords gröna korridorer ha bidragit till en utsläppsminskning med 1 090 ton CO2 under 2022, och de förväntas minska med 3 200 ton under 2023.

– Ambitionen är att introducera gröna korridorer i PostNords samtliga verksamhetsländer. Vi samarbetar också med e-handelsföretag vars lager står utanför de gröna korridorerna för att realisera en fossilfri transport från varulager in i de gröna korridorerna, säger Naznoush Habashian.

PostNords gröna korridorer innebär en fossilfri leverans av företagspaket från varulager till slutkonsument – till/från och inom utvalda städer. De gröna korridorerna sträcker sig mellan 13 städer och fyra av PostNords företagstjänster omfattas. Fossilfritt innebär att våra fordon drivas av förnybart drivmedel HVO100, biogas eller går på el. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »