Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige. Foto: PostNord

MER FOSSILFRITT HOS POSTNORD

PostNord satsar vidare på fossilfria transporter genom gröna korridorer, med implementeringen av de nya sträckorna Örebro, Borlänge, Karlstad, Norrköping och Västerås, tas ytterligare ett steg mot helt fossilfria transporter. 

Sedan tidigare omfattar de gröna korridorerna transporter av e-handelspaket mellan och inom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrtälje, Helsingborg, Mölndal och Lund. Från och med första april sträcker sig de gröna korridorerna mellan 13 orter. Samtidigt med expanderingen transporteras nu för första gången samtliga varubrev mellan Stockholm, Göteborg och Malmö inom de gröna korridorerna. 

– I samband med utökningen av de gröna korridorerna kommer ytterligare cirka 25 000 paket och 40 000 varubrev, per dag, att transporteras fossilfritt. Vår ambition är att succesivt expandera de gröna korridorerna till fler städer där vi transporterar stora volymer, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige.

I PostNord koncernens agenda för hållbar logistik gäller att egna och köpta transporter ska vara helt fossilfria till 2030. För att klara det målet investerar PostNord i elektrifiering av sin fordonsflotta, användning av biodrivmedel samt innovativa leveranslösningar och samarbeten med leverantörer och kunder. Genom att byta fossil diesel mot biodrivmedlet HVO100 uppges PostNords gröna korridorer ha bidragit till en utsläppsminskning med 1 090 ton CO2 under 2022, och de förväntas minska med 3 200 ton under 2023.

– Ambitionen är att introducera gröna korridorer i PostNords samtliga verksamhetsländer. Vi samarbetar också med e-handelsföretag vars lager står utanför de gröna korridorerna för att realisera en fossilfri transport från varulager in i de gröna korridorerna, säger Naznoush Habashian.

PostNords gröna korridorer innebär en fossilfri leverans av företagspaket från varulager till slutkonsument – till/från och inom utvalda städer. De gröna korridorerna sträcker sig mellan 13 städer och fyra av PostNords företagstjänster omfattas. Fossilfritt innebär att våra fordon drivas av förnybart drivmedel HVO100, biogas eller går på el. 

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »