MIT:s Center for Transportation & Logistics samarbetar med Amazon kring bättre ruttoptimering

Det finns ett stort gap mellan den teoretiska optimeringen av rutter och hur planering och genomförande av leveranser genomförs i praktiken. Därför lanserar nu MIT och Amazon forskartävlingen Last Mile Routing Research Challenge. Dagens system tar inte hänsyn till den tysta kunskap som finns hos chaufförer och som baseras på praktiska erfarenheter av vardagens komplexa leveransmiljö. För att göra sistamilen-leveranser ännu säkrare, mer hållbara och effektiva har Amazon teamat upp sig med världens främsta tekniska högskola MIT, med vilken man lanserar forskartävlingen The Amazon Last Mile Routing Research Challenge. Syftet är att stimulera utvecklingen av algoritmer och utnyttja Artificiell intelligens, djup maskininlärning (deep learning) och andra tekniker som bättre tar hänsyn till dessa praktiska, tysta kunskaper som finns hos chaufförer och annan leveranspersonal. Amazon förser som en del av projektet MITs forskare med sina egna historiska leveransdata – bland annat leveransplatser, förpackningsdimensioner, transporttider och avstånd – och kommer tillsammans med MITs experter utvärdera de olika modeller som lämnas in. Amazon kommer även tillhandahålla fler än 4 000 rutter som chaufförer själva fattat beslut om som underlag för bättre modeller som kan identifiera och förutsäga avvikelser från de rutter som normalt föreslås av dagens ruttoptimeringssystem. Center for Transportation and Logistics, CTL, kommer publicera och promota de förslag som bedöms vara bäst. Vinnaren av tävlingen får 100 000 dollar i prissumma, tvåan får 50 000 dollar och tredjepriset består av 25 000 dollar.

routingchallenge.mit.edu

https://sceffect.se/successful-last-mile-distribution-of-covid-19-vaccine-needs-waste-mitigation-and-public-trust/

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »