NIKEs coronavirus playbook

NIKE är välkänt för sin förmåga inom supply chain och logistik, exempelvis har företaget under många år legat i topp på Gartners lista över världens 25 främsta företag inom supply chain management, senast på tionde plats (The Gartner Supply Chain Top 25 2019). I dessa tider visar NIKE prov på hur den snabbfotade försörjningskedjan ger en unik förmåga att hantera osäkerheter. Företaget har sedan tidigare byggt upp ett RFID-baserat system som gör det möjligt att ha koll på i princip alla sina produkter och därmed få visibilitet över vilka produkter som finns till försäljning och var de befinner sig. Systemet säkerställer i förlängningen att kunderna kan få sina varor levererade snabbt och precist. Systemet ger NIKE en viktig konkurrensfördel i en tid när restriktioner har införts kring transporter av både varor och människor. I tillägg till RFID-positioneringen så har NIKE byggt upp en förmåga att samla in och analysera data och optimera sin S&OP-planering, vilket uppges ge företaget en snabbfotad försörjningskedja end-to-end. Alla NIKEs e-handlare och ett stort antal traditionella handlare delar sina lager- och säljdata med NIKE för att säkra att bolagets globala lagernivåer hålls på rätt nivå. Sammantaget konstaterar NIKE att detta ger bolaget en möjlighet att i ett osäkert läge med fluktuerande efterfrågan hantera krisen på ett bättre sätt.

https://news.nike.com/earnings

 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »