Susanne Hjorthagen, vd för eDrop

pinDeliver och eDrop samarbetar kring obevakade hemleveranser

Last-mile-företagen pinDeliver och E-drop startar nu en gemensam satsning för att utveckla och effektivisera obevakade hemleveranser inom e-handeln. E-drop, som är ett dotterbolag till logistik och IT-företaget Nowaste Logistics AB, tillhandahåller en tjänst för mottagarfria leveranser med intakt kylkedja utan att någon person behöver få tillträde till konsumenternas hem. Det uppkopplade leveransskåpet placeras utanför hemmet och kontrolleras av mottagaren via en app. Förutom att köparen inte behöver vara hemma för att ta emot sin leverans så blir det möjligt att effektivisera logistiken eftersom att leveransfönstret blir större och transporter under rusningstid kan undvikas samtidigt som mer tidseffektiva leveransrutter kan planeras. I det aktuella samarbetets första steg integreras pinDelivers leveransplattform tekniskt med E-drops plattform. Det gör att leveranser som går genom pinDelivers leveransplattform enkelt och säkert kan levereras till E-drop.

– Det känns väldigt roligt att vi kan erbjuda våra kunder en möjlighet att leverera till E-drops skåp. Obevakade hemleveranser är ett leveransalternativ som ger fantastiska möjligheter att optimera logistiken så att hemleveranser kan bli mer hållbara, säger Patrik Thelandersson, VD för pinDeliver. 

– Något som är extra kul med vårt samarbete är att både vi och pinDeliver är oberoende aktörer som delar visionen om att förenkla och effektivisera hemleveranser inom e-handeln. Att vi kan integrera pinDelivers leveransplattform med E-drop gör att vi ökar servicen för våra kunder och tar nästa steg inom morgondagens obevakade hemleveranser, säger Susanne Hjorthagen, VD för E-drop.

På sikt kommer samarbetet att utvecklas och genom gemensam data kommer bolagen att undersöka och analysera obevakade hemleveranser ur flera olika perspektiv för att dra slutsatser kring de konkreta miljövinster obevakade hemleveranser inom dagligvaruhandeln bidrar till.

PinDeliver är ett leveranssystem för verksamheter som vill ha bästa möjliga precision i sina leveranser, dra ner på kostsam transporttid och samtidigt kunna ge alla parter den mest aktuella information som finns att tillgå avseende leveranstider.

eDrop, ett dotterbolag till Nowaste Logistics AB, erbjuder en tjänst som består av ett uppkopplat leveransskåp som håller matleveranser till konsumenter kylda.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »