Susanne Hjorthagen, vd för eDrop

pinDeliver och eDrop samarbetar kring obevakade hemleveranser

Last-mile-företagen pinDeliver och E-drop startar nu en gemensam satsning för att utveckla och effektivisera obevakade hemleveranser inom e-handeln. E-drop, som är ett dotterbolag till logistik och IT-företaget Nowaste Logistics AB, tillhandahåller en tjänst för mottagarfria leveranser med intakt kylkedja utan att någon person behöver få tillträde till konsumenternas hem. Det uppkopplade leveransskåpet placeras utanför hemmet och kontrolleras av mottagaren via en app. Förutom att köparen inte behöver vara hemma för att ta emot sin leverans så blir det möjligt att effektivisera logistiken eftersom att leveransfönstret blir större och transporter under rusningstid kan undvikas samtidigt som mer tidseffektiva leveransrutter kan planeras. I det aktuella samarbetets första steg integreras pinDelivers leveransplattform tekniskt med E-drops plattform. Det gör att leveranser som går genom pinDelivers leveransplattform enkelt och säkert kan levereras till E-drop.

– Det känns väldigt roligt att vi kan erbjuda våra kunder en möjlighet att leverera till E-drops skåp. Obevakade hemleveranser är ett leveransalternativ som ger fantastiska möjligheter att optimera logistiken så att hemleveranser kan bli mer hållbara, säger Patrik Thelandersson, VD för pinDeliver. 

– Något som är extra kul med vårt samarbete är att både vi och pinDeliver är oberoende aktörer som delar visionen om att förenkla och effektivisera hemleveranser inom e-handeln. Att vi kan integrera pinDelivers leveransplattform med E-drop gör att vi ökar servicen för våra kunder och tar nästa steg inom morgondagens obevakade hemleveranser, säger Susanne Hjorthagen, VD för E-drop.

På sikt kommer samarbetet att utvecklas och genom gemensam data kommer bolagen att undersöka och analysera obevakade hemleveranser ur flera olika perspektiv för att dra slutsatser kring de konkreta miljövinster obevakade hemleveranser inom dagligvaruhandeln bidrar till.

PinDeliver är ett leveranssystem för verksamheter som vill ha bästa möjliga precision i sina leveranser, dra ner på kostsam transporttid och samtidigt kunna ge alla parter den mest aktuella information som finns att tillgå avseende leveranstider.

eDrop, ett dotterbolag till Nowaste Logistics AB, erbjuder en tjänst som består av ett uppkopplat leveransskåp som håller matleveranser till konsumenter kylda.

Fler nyheter

Panasonic förvärvar Blue Yonder – värderas till 72 miljarder kronor

Panasonic Corporation förvärvar Blue Yonder – en globalt ledande aktör för digitala end-to-end-lösningar i supply chain. Panasonic förvärvade redan i juli 2020 20 % av aktierna i Blue Yonder och förvärvar nu resterande 80 % av bolagets aktier. Sammantaget kostar förvärvet Panasonic 8,5 miljarder USD, vilket innebär att Blue Yonder värderas till cirka 72 miljarder kronor. Säljare är Mountain Capital och Blackstone.

Läs mer »

Matsmart automatiserar i nytt klimatsmart lager

E-handlaren Matsmart investerar i ett nytt, automatiserat och över 20 000 kvadratmeter stort lager i Örebro. Automationslösningen är e-handelsfavoriten AutoStore, som levereras av Element Logic. I det nya solcellsdrivna lagret, som beräknas tas i drift våren 2022, kommer 149 robotar effektivt hjälpa personalen att plocka och packa varor.

Läs mer »