PMI: ”Aldrig tidigare har vi sett så höga indextal under så lång tid”

PMI Inköpschefsindex för november indikerar en fortsatt stark konjunktur. PMI för tillverkning sjönk till 63,3 i november men industrikonjunkturen betecknas fortsatt som robust. PMI tjänster ökade under novemberfrån 68,0 till 68,7 vilket är en historiskt hög siffra som återspeglar en mycket god konjunktur. Sammantaget backade PMI-total i november (Tillverkning och Tjänster) för andra månaden i rad till 63,3 från 64,2 i oktober. Det är dock den femtonde månaden i rad som indexet är över det historiska snittet (54,8) vilket visar på en fortsatt robust svensk konjunktur.

– Ökad smittspridning i Europa och utbudsstörningar i leverantörsleden har hittills inte hindrat industrin från att växa även om nedåtriskerna inte kan negligeras om nya restriktioner skulle införas. Aldrig tidigare har vi sett så höga indextal under så lång tid, vilket tenderar att leda till fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemarsäger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

Produktionsplanerna i industrin är expansiva och nådde i november en ny årshögsta nivå, vilket tyder på att industriföretagen har en fortsatt positiv syn om konjunkturen. Kostnadstrycket i industrin är stigande även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser avtog något i november (93,6) efter rekordnivån i oktober.

Tjänstebranschens delindex för orderingång svarade för den största månatliga ökningen i november följt av affärsvolym medan delindex för sysselsättning och leveranstider backade. Index för orderstockar nådde en ny rekordnivå i november samtidigt som affärsplanerna ligger kvar på höga nivåer i tjänstesektorn.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »