PMI: Industrikonjunkturen fortsätter att mattas av

PMI-total (Inköpschefsindex) noterades till 50,6 i augusti från nedreviderade 52,5 i juli. Det är tredje månaden i rad som indexet för tillverkningsindustri faller och är nu under dess historiska genomsnitt (54,8) för femte månaden i rad.

– Det visar att svensk industri följer den europeiska konjunkturavmattningen, vilket också har lett till kortare leveranstider och ett dämpat pristryck från leverantörsledet enligt säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av leveranstider, lager och produktion medan sysselsättning steg och bidrog positivt till totalindexet. Index för produktionsplanerna backade i augusti till 61,0 från 61,4 i juli och är kvar på relativt höga nivåer trots en svagare orderingång och en osäker omvärldskonjunktur.

Pristrycket från leverantörsledet sjunker i snabb takt. Index för rå- och insatsvarupriser, som var oförändrat i augusti på 61,6, har fallit med närmare 20 indexenheter under de senaste tre månaderna och är nu på nivåer som inte uppmätts sedan 2020. – – Ett lägre pristryck från leverantörsledet sker samtidigt som leveranstiderna faller tillbaka, vilket antyder om att leveransstörningarna i industrin har minskat under hösten, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »