Pristrycket minskar, vilket kan leda till en lägre inflation.

PMI juli: ”Svensk industri växlar ner”

Den pålitliga konjunkturbarometern PMI (Purchasing Managers Index) visar för juli att svensk industri växlar ner från höga produktionsvolymer och ligger givet läget i världen kvar på en förhållandevis hög nivå. PMI-total noterades till 53,1 i juli från 53,6 i juni och är därmed på den lägsta nivån på två år.

– Utvecklingen befäster bilden av en avtagande tillväxttakt i industrin, vilket också har lett till ett dämpat pristryck från leverantörsledet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Pristrycket i leverantörsledet sjunker

Delindex för sysselsättning svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av produktion medan orderingång, leveranstider och inköpslager bidrog positivt till totalindexet. Produktionsplanerna sjönk marginellt i juli till 61,8 från 62,0 i juni. Efter nedrevideringarna i vintras i och med Rysslands invasion i Ukraina har produktionsplanerna legat kvar på förhållandevis höga nivåer med tanke på det osäkra konjunkturläget och omslaget i penningpolitiken. Enligt barometern fortsätter pristrycket från leverantörsledet att sjunka. I juli föll index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 61,5 från 73,1 i juni, en nedgång med drygt 36,5 indexenheter från toppnivån i oktober 2021.

– Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, konstaterar Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. 

Fler nyheter