Pristrycket minskar, vilket kan leda till en lägre inflation.

PMI juli: ”Svensk industri växlar ner”

Den pålitliga konjunkturbarometern PMI (Purchasing Managers Index) visar för juli att svensk industri växlar ner från höga produktionsvolymer och ligger givet läget i världen kvar på en förhållandevis hög nivå. PMI-total noterades till 53,1 i juli från 53,6 i juni och är därmed på den lägsta nivån på två år.

– Utvecklingen befäster bilden av en avtagande tillväxttakt i industrin, vilket också har lett till ett dämpat pristryck från leverantörsledet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Pristrycket i leverantörsledet sjunker

Delindex för sysselsättning svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av produktion medan orderingång, leveranstider och inköpslager bidrog positivt till totalindexet. Produktionsplanerna sjönk marginellt i juli till 61,8 från 62,0 i juni. Efter nedrevideringarna i vintras i och med Rysslands invasion i Ukraina har produktionsplanerna legat kvar på förhållandevis höga nivåer med tanke på det osäkra konjunkturläget och omslaget i penningpolitiken. Enligt barometern fortsätter pristrycket från leverantörsledet att sjunka. I juli föll index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 61,5 från 73,1 i juni, en nedgång med drygt 36,5 indexenheter från toppnivån i oktober 2021.

– Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, konstaterar Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »