PMI Total ger positiva konjunktursignaler – högsta nivån på över ett år

PMI-total ökade i november till 49,0 från 46,2 i oktober, vilket är den högsta nivån sedan september 2022. Enligt Swedbank är det en överraskande stor uppgång som innebär att nedgången i industrin har bromsat in under fjärde kvartalet 2023.

– Sannolikt har vi ännu inte sett räntehöjningarna och den minskade världshandelns fulla effekt på svensk industri med risk för bakslag längre fram, säger Jörgen Kennemar, analysansvarig för Inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för det största månatliga bidraget till ökningen i PMI-total (1,4 indexenheter) följt av sysselsättning (0,9 indexenheter), produktion (0,3 indexenheter) och lagerinköp (0,2 indexenheter). Industriföretagens produktionsplaner backade i november och indexet noterades till 53,0 jämfört med 54,9 i oktober. Planerna är dock klart mindre expansiva än ifjol men fortfarande är det en övervikt av företag som planerar att öka produktionen än att minska den, trots en svagare omvärldskonjunktur. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i november till 47,1 från 43,8 i oktober.

– Pristrycket i industrin fortsätter att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet stiger, vilket kan vara en effekt av kronförsvagningen under året, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »