Annemarie Gardshol, vd och koncernchef PostNord. Foto: PostNord

PostNord inleder 2021 med rekordresultat – ökar med 180 procent

Efter ett rekordresultat 2020 rapporterar PostNord nya toppsiffror för första kvartalet i år och ökar rörelseresultatet (EBIT) med 180 % för perioden till 878 miljoner SEK (314) samtidigt som paketvolymerna ökade med 32 % (1), främst som en följd av konsumenternas ökade e-handel. Samtliga verksamheter i koncernen uppges ha förbättrat sina resultat. Volymerna i brevverksamheten fortsätter neråt, och minskar med 12 % under perioden.

I en kommentar konstaterar PostNords vd och koncernchef Annemarie Gardshol att den pågående pandemin, fortsatt hemarbetande och restriktioner i vardagslivet driver på e-handelns snabba tillväxt. Samtidigt konstaterar hon att rekordresultatet också är en följd av att flera förbättringsprogram nu börjar ge resultat och av en väl fungerande produktionsapparat som klarar av att hantera de stora paketvolymerna.

– Första kvartalet ökade paketvolymerna med 32 % och genom att ha kapaciteten att ta hand om de volymerna och samtidigt få ut skalfördelar i vår produktion är en av drivkrafterna bakom den här utvecklingen, säger Annemarie Gardshol.

Störst bidrag till rekordresultatet under Q1 kommer från PostNord Sverige, som svarar för 64 % av vinsten, men alla verksamheter uppvisar resultatförbättringar, bland annat PostNord Danmark som står för 22 % av resultatet.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »