SiB Solutions tre grundare, fr.v. Staffan Persson, Stefan Borg och Lennart Bergström.

SiB Solutions får Scania som delägare – fortsatt global expansion

Snabbväxande logtechbolaget SiB Solutions gör en nyemission och tar in 50 miljoner kronor. Investeringen kommer från Scanias nya miljardfond, Scania Growth Capital II, som just inrättats. Fonden och befintliga ägare i SiB Solutions har dessutom option på ytterligare 37 miljoner kronor, vilket innebär att totalt 87 miljoner kan investeras i bolaget. Pengarna ska användas till SiB Solutions fortsatta globala expansion och utveckling av sitt erbjudande för intelligent videoanalys och AI med målet att minimera fel logistikprocesser.

SiB Solutions gjorde sin senaste nyemission 2021. Då tog man in 50 miljoner kronor, från nya och gamla investerare. Under ett tufft investeringsklimat 2022 där många börsbolag sett en kraftig nedgång går SiB Solutions mot strömmen. I och med investeringen från Scania Growth Capital II, blir fonden största minoritetsägare i SiB Solutions. Tillsammans med befintliga ägare har fonden option på ytterligare 37 miljoner kronor. Investeringen i SiB Solutions blir fondens första investering.

– Vi har utvecklats väldigt väl och är nöjda med utfallet utifrån rådande omvärldsläge, och har inte dragits med i den kraftiga nedgång många tvingats uppleva under året. Vi har framgångsrikt etablerat oss i USA, UK och Nederländerna samtidigt som vi tecknat avtal med nya kunder i Sverige, säger Stefan Borg, CEO på SiB Solutions.

Scanias nya fond, Scania Growth Capital, förvaltas av East Hill Equity med ett baskapital om 200 miljoner euro. Fonden fokuserar på investeringar inom b2b-affärer med mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, autonomi, elektrifiering och hållbarhet.

– Att minska fel i logistikkedjan är en viktig möjliggörare för mer effektiva och hållbara transportlösningar; plocka, packa och lasta utgör majoriteten av felen i en typisk logistikkedja. Vi kom i kontakt med grundarteamet på SiB Solutions för ungefär ett år sedan och de fångade omedelbart vår uppmärksamhet, vilket ledde till denna investering. Vi är glada över att komma in som aktieägare och få möjligheten att vara en del av en tillväxtresa tillsammans med det stabila SiB-teamet, säger Daniel Riazzoli, partner på East Hill Equity.

Inom logistikbranschen försvinner gods till ett värde av tio miljarder euro varje månad. Samtidigt är kostnaderna för att rätta till problemen dubbelt så stora. Det är något som SiB Solutions ändrar på med hjälp av AI och intelligent videoanalys som kan upptäcka fel och avvikelser som sker i logistiken.

– Investeringen gör att vi kommer kunna fortsätta förändra logistikvärlden med banbrytande teknologi samtidigt som vi lägger i en ny växel när det kommer till vår internationella expansion, säger Stefan Borg.

SiB Solutions har tidigare kommunicerat att man planerat för en börsintroduktion som nästa steg, men med dagens börsklimat övervägs andra möjligheter.

– Vi såg en börsintroduktion som ett bra nästa steg, men när vi nu tittar in i framtiden ser vi flera olika möjligheter för SiB Solutions. Vi kommer utvärdera och välja den väg som passar bäst för bolagets fortsatta utveckling, säger Stefan Borg.

Största ägare i SiB Solutions efter nyemissionen är grundarna Stefan Borg, Lennart Bergström och Staffan Persson, Scania Growth Capital II, Mats Johansson, Anders Pettersson samt Nidoco.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »