Ska bli Sveriges största apotek, med logistik och lagerautomation i världsklass

AV STEFAN KARLÖF

2015 intervjuades Apoteas vd Pär Svärdson i SCE. Sju år senare har det hänt mycket. Förutom att verksamheten har blivit mer än tio gånger så stor, så har även en offensiv automationsresa påbörjats i centrallagret i Morgongåva. Och målsättningen att vara Sveriges största e-apotek har modifierats; nu är målet att bli Sveriges största apotek.

– Det är en djärv målsättning men för sju år sedan var marknadsledaren närmare hundra gånger så stor som Apotea. Nu behöver vi bara öka med ungefär fyra gånger för att bli störst, säger Pär Svärdson med ett leende.

Pandemin har givit hela näthandeln en skjuts, inte minst apoteksbranschen. Men det var en tuff period som ställde enorma krav på en välfungerande logistik, hög kapacitet och flexibilitet.

– I perioder kunde volymerna fördubblas från 40 000 order per dag till 80 000, vilket är oerhört utmanande att hantera. Vi försökte ändå hålla servicen så hög som möjligt, men det var ingen önskesituation.

Snabb leverans och hög flexibilitet

Förutom det breda sortimentet så är det logistikmässigt snabba leveranser och hög flexibilitet som är de viktigaste framgångsfaktorerna för ett nätapotek. Ett sätt att möta de kraven på är att automatisera alltmer av varuhanteringen.

– Snabb leverans och flexibilitet är våra stora utmaningar. Under pandemin blev det plågsamt tydligt att vi behövde en ännu högre flexibilitet för att möta situationen och en hög automationsgrad för att vara lönsamma, berättar Pär, trots att han tidigare var skeptisk till lagerautomation, med argumentet att det riskerar leda till en inlåsning och begränsning av kapaciteten.
– Jag är fortfarande bekymrad över de aspekterna av automation. Men vi försöker lösa det genom att både automatisera och se till att vara flexibla och lönsamma. Det är en utmaning, som jag tror att vi har lyckats bra med. Om en robots kapacitet är fullt utnyttjad, så har vi sett till att jobbet kan tas över av vår personal och hanteras manuellt.

Automatiserar styckplocket

Apotea började automatisera sitt lager 2019 och under våren offentliggjordes satsningen på en Autostore från Element Logic. Anläggningen, som kommer att bestå av 30 robotar och 20 000 backar, ska hjälpa Apotea att bli både mer effektiva och flexibla.

– Vi undersöker hela tiden en mängd nya automationstekniker och vi tittade på ett antal. Men till slut valde vi att satsa på en Autostore som passade väldigt bra i en viss del av vårt centrallager. Det känns som ett bra system, som har gott rykte och Element Logic har genomfört många installationer, säger Pär.

Som en del av lösningen levereras även styckplock-roboten eOperator, som har utvecklats av Element Logic i samarbete med amerikanska Right Hand Robotics. Apotea blir först i Sverige med den innovativa roboten, som plockar automatiskt 24/7 och som ska användas vid tre av anläggningens fyra karusellportar.

– Med e-operator får vi ett bra system som blir robust och effektivt. Autostoren i kombination med styckplocksroboten kommer att mer eller mindre re- ducera vårt personalbehov i det aktuella flödet med nittio procent. Genom att vi på så sätt kan förlänga automatiseringen från Autostoren och vidare till styckplocket, så får vi den robotisering i nästa led som är nödvändig för att få en riktigt positiv kalkyl, konstaterar Pär.

Med maskininlärning hittar eOperator automatiskt det bästa sättet att hantera olika föremål på. Hela Autostore-anläggningen byggs för att ytterligare kunna expanderas i framtiden och initialt beräknas kapaciteten bli 800 orderrader i timmen.

Fler lager och mer automation – ”förmodligen i Varberg”

Sedan 2015 har Apoteas stora centrallager i Morgongåva byggts ut i omgångar. I dag är lagret på 38 000 kvadratmeter och det kommer antagligen förbli så. Däremot planeras ytterligare ett lager på Västkusten avslöjar Pär.

– Nu ska med all sannolikhet Morgongåva få en kompis. Vi tittar på det intensivt just nu och förmodligen hamnar det nya lagret i Varberg, står klart om några år och blir ännu modernare och mer automatiserat än vårt lager i Morgongåva.

Pär älskar logistik och han är den typ av ledare som kan gå från det strategiska till den detaljerade, operativa nivån utan problem. Under årens lopp har han fortsatt att vara i Apoteas lager en till två dagar i veckan. Att vara där handlar inte i första hand om att vara en närvarande ledare, utan mer om intresse för verksamheten och det operativa.

– Jag tycker om att vara hands-on och engagera mig i driften och utvecklingen i verksamhetens hjärta. Just nu har vi börjat använda en robot från Right Hand Robotics som är av en liknande typ som eOperator. Det är en sak som jag är engagerad i just nu och där vi kommer bli först eller en av de första som använder roboten i skarp verksamhet, säger Pär och konstaterar att det är en väldigt fräck, styckplockande robot som väntas ge en hög produktivitet och snabb återbetalningstid.

– Det var faktiskt via den roboten som vi hittade Element Logic och Autostore, och inte tvärtom. Hittills är vårt samarbete med Element mycket bra, men inget är ju byggt ännu. Vi räknar med att detta ska ta oss ett stort steg framåt på vår automationsresa. Men du får fråga mig igen om några månader, säger Pär pillemariskt.

Artikeln är tidigare publicerad i Supply Chain Effect nr 3/2022.


OM PÄR SVÄRDSON

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik samt civilekonom från Linköping universitet.

Karriär: Konsult på accenture, grundare och VD Adlibris, grundare och VD Apotea.

Familj: Fru, barn och hund.
Intressen: Segling och att rädda Östersjön, blandannat.
Främsta levnadsregel: Bli lite bättre varje dag. 

Bästa ledarskapsråd: Våga fatta beslut!

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »