Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv: “Svenska företag riskminimerar i den globala försörjningskedjan”

Av en ny enkät som genomförts av Svenskt Näringsliv framgår att svenska företag håller fast vid sina globala försörjningskedjor trots de negativa erfarenheterna under pandemin. Däremot uppger 80 % av de medverkande företagen att de ökar sina lager, 53 % att de skaffar sig fler alternativa leverantörer och 20 % att de avser att köpa från fler länder. Allt för att framöver minska risken för störningar i sina globala försörjningskedjor.

– Det här är ett tecken på att företagen, efter drygt ett år av corona, har identifierat olika förändringar som de har eller kommer genomföras för att minska sårbarheten inför en kommande kris, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Den klart viktigaste förändringen som företagen planerar för är att de ökar lagerhållningen. Närmare 8 av 10 av de svenska företagen i undersökningen genomför eller planerar att genomföra förändringar i sin lagerhållning.

– Det ändrar inte handelsmönstret eller inköpen, men gör företaget mindre sårbart än i en just-in-time modell, som handlar om att man ska ha så små lager som möjlig. Värde- och leverantörskedjorna förblir däremot desamma, produktionen ”plockas inte hem”, men man säkrar upp större lager för att minska sårbarheten, säger Anna Stellinger.

Att plocka hem produktionen till Sverige eller köpa mer lokalt är ytterligare ett sätt att mitigera risk. 15 % av de tillfrågade uppger att kommer att köpa mer från Europa framöver.

Fler nyheter

Ökande andel kvinnor i supply chain ledande roller

För femte året i rad har Gartner och AWESOME genomfört studien Women in Supply Chain Survey i 223 större företags supply chain organisationer. Syftet med studien är att följa hur kvinnors representation i supply chain ledande roller utvecklas över tid.

Läs mer »

”It’s the People and the Business Culture that Make Us Unique and Successful”

No one who has visited a warehouse or a logistics hub has escaped seeing Zebra Technologies’ barcode printers rattling labels quickly and reliably. What far fewer people know is that the company offers a wide range of increasingly advanced solutions for automatic identification and data capture. Even fewer might know that Zebra has been successfully led by the Swede Anders Gustafsson since 2007.

Läs mer »

DB SCHENKER TESTAR NY LEVERANSLÖSNING FÖR PAKET

– Vi erbjuder sedan länge hem- och ombudsleveranser. Nu testar vi ett helt nytt koncept tillsammans med företaget iBoxen som går ut på att vi levererar till boxar utomhus inom promenadavstånd för mottagaren. Vi kallar det bostadsnära leveranser, säger Viktor Strömblad, Head of Land på DB Schenker.

Läs mer »