Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv. Foto: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv: ”Svenska företag riskminimerar i den globala försörjningskedjan”

Av en ny enkät som genomförts av Svenskt Näringsliv framgår att svenska företag håller fast vid sina globala försörjningskedjor trots de negativa erfarenheterna under pandemin. Däremot uppger 80 % av de medverkande företagen att de ökar sina lager, 53 % att de skaffar sig fler alternativa leverantörer och 20 % att de avser att köpa från fler länder. Allt för att framöver minska risken för störningar i sina globala försörjningskedjor.

– Det här är ett tecken på att företagen, efter drygt ett år av corona, har identifierat olika förändringar som de har eller kommer genomföras för att minska sårbarheten inför en kommande kris, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Den klart viktigaste förändringen som företagen planerar för är att de ökar lagerhållningen. Närmare 8 av 10 av de svenska företagen i undersökningen genomför eller planerar att genomföra förändringar i sin lagerhållning.

– Det ändrar inte handelsmönstret eller inköpen, men gör företaget mindre sårbart än i en just-in-time modell, som handlar om att man ska ha så små lager som möjlig. Värde- och leverantörskedjorna förblir däremot desamma, produktionen ”plockas inte hem”, men man säkrar upp större lager för att minska sårbarheten, säger Anna Stellinger.

Att plocka hem produktionen till Sverige eller köpa mer lokalt är ytterligare ett sätt att mitigera risk. 15 % av de tillfrågade uppger att kommer att köpa mer från Europa framöver.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »