Kristian Björkman, vd Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

Toyota Material Handling investerar 350 miljoner i Mjölby

Med en investering på 350 miljoner kronor gör Toyota Material Handling gör sin största produktionsinvestering hittills för att öka produktionskapaciteten i Mjölby, tre mil väster om Linköping.

De senaste tio åren har tillverkningen i Mjölby – där företaget har sin största europeiska anläggning – fördubblats och rekordåret 2022 producerades 84 000 elektrifierade fordon. Med den aktuella investeringen är målsättningen att öka produktionskapaciteten till 120 000 elektrifierade fordon per år.

– Vi är marknadsledande i Europa och gör de här investeringarna för att bibehålla vår position. Vi befinner oss i en stark bransch med goda framtidsutsikter och där teknikutvecklingen är oerhört spännande, säger Kristian Björkman, vd på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

Kapacitetsökningen och satsningarna på teknikutveckling kommer att medföra nya arbetstillfällen i kommunen och utvecklingsmöjligheter för både ny och befintlig personal.

Toyota Material Handling i Mjölby omsätter cirka 10 miljarder kronor och sysselsätter i dagsläget cirka 3 000 medarbetare som arbetar med att utveckla och tillverka fordon för materialhantering. I produktutbudet finns allt från manuella handtruckar till förarlösa fordon med innovativa energilösningar.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »