Ted Roth är General Manager på AEB Sweden.

Tre nivåer av visibilitet i din försörjningskedja – var befinner sig ert företag?

AV TED ROTH

Att säga att den senaste tidens störande händelser har haft en enorm inverkan på de globala försörjningskedjorna är alla överens om. Utöver COVID-19, kriget i Ukraina, trängsel i Suezkanalen har även intrång i cybersäkerheten, handelstvister och annat tagit ut sin rätt. En allmän slutsats av senare års störningar är att det krävs ännu mer visibilitet.

Visibiliteten behövs i våra globala försörjningsflöden för att säkerställa den motståndskraft (resiliens) och smidighet (agilitet) som behövs för att minimera effekterna av den ökade volatiliteten. Detta avspeglar sig även i flera rapporter som visar att majoriteten av de största bolagen på Fortune 500 förbereder sig för en lågkonjunktur, men avser att fortsatt investera i IT och logistik.

Nivå 1: Transportadministration (TA)

På den här nivån används en systemlösning för transportadminstration (TA) med uppkoppling till utvalda transportörer för elektronisk bokning. Sys- temet rapporterar statusar och ger leveransbekräftelser. Dessa lösningar ger inga proaktiva alarm om att en avvikelse är på väg att inträffa, men i bästa fall samlas data som gör det möjligt att följa upp att beställda tjänster sker enligt avtal. Ett TA-system ger även en samlad bild över företagets leveranser i ett verktyg, vilket gör att användaren slipper logga in i flera olika system.

Nivå 2: Transport Management System (TMS)
När betydelsen av av information är av större vikt är ett Transport Management System (TMS) den givna lösningen som bör användas för att dela information. Lösningen ger statusrapporter från transportörer och larmar om en avvikelse har skett, för att därmed möjliggöra ett proaktivt agerande. Du kan även spegla informationen 180 grader så att företagets kunder och leverantör kan se samma data som det egna företagets personal. Detta minimerar frågor till kundtjänst och skapar förutsättningar för ett mer proaktivt agerande. Lösningen fångar även in interna händelser och samlar skeppningsdokument digitalt på ett och samma ställe, vilket förbättrar effektiviteten och kvalitén. Med TMS-lösningen som grund genereras automatiskt rapporter som används i en strukturerad och regelbunden uppföljning med logistikleverantörerna. Ni har även alla frakttariffer i ert TMS som automatiskt väljer bästa fraktsätt i relation kostnad och tid. Med stor sannolikhet genererar TMS-lösningen även CO2-rapporter i realtid för klimatsmarta val, och kanske är det en parameter i ert automatiska transportörsval.

Nivå 3: Djupare leverantörssamarbete för ökad konkurrenskraft
På den högsta nivån är visibilitet en självklarhet både för inkommande och utgående leveranser. Er egen personal vet var era produkter befinner sig, både internt och externt, och får direkt information när avvikelser inträffar. Här har visibiliteten blivit så självklar att man inte ens reflekterar över den. Visibilitetsdata används här för att skapa ytterligare effektivisering och förbättrad konkurrenskraft genom samarbete. De inkommande leveranserna är kopplade till leverantörsportaler och vid behov även till ärendehanteringssystem mellan alla affärskritiska aktörer i försörjningskedjan. AI/ML är inte längre en vision, utan finns inbyggt och skapar värde, exempelvis genom att känna igen mönster, förvarna om troliga framtida skeenden som påverkar tillgång och efterfrågan, med mera. Ni strävar efter att förutse störningar och agera automatiskt för att säkerställa den optimala kundupplevelsen.

Ted Roth är General Manager på AEB Sweden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »