Ted Roth är General Manager på AEB Sweden.

Tre nivåer av visibilitet i din försörjningskedja – var befinner sig ert företag?

AV TED ROTH

Att säga att den senaste tidens störande händelser har haft en enorm inverkan på de globala försörjningskedjorna är alla överens om. Utöver COVID-19, kriget i Ukraina, trängsel i Suezkanalen har även intrång i cybersäkerheten, handelstvister och annat tagit ut sin rätt. En allmän slutsats av senare års störningar är att det krävs ännu mer visibilitet.

Visibiliteten behövs i våra globala försörjningsflöden för att säkerställa den motståndskraft (resiliens) och smidighet (agilitet) som behövs för att minimera effekterna av den ökade volatiliteten. Detta avspeglar sig även i flera rapporter som visar att majoriteten av de största bolagen på Fortune 500 förbereder sig för en lågkonjunktur, men avser att fortsatt investera i IT och logistik.

Nivå 1: Transportadministration (TA)

På den här nivån används en systemlösning för transportadminstration (TA) med uppkoppling till utvalda transportörer för elektronisk bokning. Sys- temet rapporterar statusar och ger leveransbekräftelser. Dessa lösningar ger inga proaktiva alarm om att en avvikelse är på väg att inträffa, men i bästa fall samlas data som gör det möjligt att följa upp att beställda tjänster sker enligt avtal. Ett TA-system ger även en samlad bild över företagets leveranser i ett verktyg, vilket gör att användaren slipper logga in i flera olika system.

Nivå 2: Transport Management System (TMS)
När betydelsen av av information är av större vikt är ett Transport Management System (TMS) den givna lösningen som bör användas för att dela information. Lösningen ger statusrapporter från transportörer och larmar om en avvikelse har skett, för att därmed möjliggöra ett proaktivt agerande. Du kan även spegla informationen 180 grader så att företagets kunder och leverantör kan se samma data som det egna företagets personal. Detta minimerar frågor till kundtjänst och skapar förutsättningar för ett mer proaktivt agerande. Lösningen fångar även in interna händelser och samlar skeppningsdokument digitalt på ett och samma ställe, vilket förbättrar effektiviteten och kvalitén. Med TMS-lösningen som grund genereras automatiskt rapporter som används i en strukturerad och regelbunden uppföljning med logistikleverantörerna. Ni har även alla frakttariffer i ert TMS som automatiskt väljer bästa fraktsätt i relation kostnad och tid. Med stor sannolikhet genererar TMS-lösningen även CO2-rapporter i realtid för klimatsmarta val, och kanske är det en parameter i ert automatiska transportörsval.

Nivå 3: Djupare leverantörssamarbete för ökad konkurrenskraft
På den högsta nivån är visibilitet en självklarhet både för inkommande och utgående leveranser. Er egen personal vet var era produkter befinner sig, både internt och externt, och får direkt information när avvikelser inträffar. Här har visibiliteten blivit så självklar att man inte ens reflekterar över den. Visibilitetsdata används här för att skapa ytterligare effektivisering och förbättrad konkurrenskraft genom samarbete. De inkommande leveranserna är kopplade till leverantörsportaler och vid behov även till ärendehanteringssystem mellan alla affärskritiska aktörer i försörjningskedjan. AI/ML är inte längre en vision, utan finns inbyggt och skapar värde, exempelvis genom att känna igen mönster, förvarna om troliga framtida skeenden som påverkar tillgång och efterfrågan, med mera. Ni strävar efter att förutse störningar och agera automatiskt för att säkerställa den optimala kundupplevelsen.

Ted Roth är General Manager på AEB Sweden.

Fler nyheter

Malin Jennerholm blir Svenska Retursystems nya vd

Den 16 januari tar Malin Jennerholm över som vd på Svenska Retursystem efter Anna Elgh som lämnar uppdraget efter nio år. Malin Jennerholm har lång erfarenhet från ledande positioner inom livsmedelsbranschen och ska i sin nya roll fortsätta att utveckla branschens gemensamma cirkulära system för hållbara varuflöden.

Läs mer »

Scania fortsätter att investera i logtech-bolag – lanserar ny riskkapitalfond

Efter framgångarna med sin första riskkapitalfond, Scania Growth Capital I, lanserar Scania nu Scania Growth Capital II. Den nya fonden kommer också att förvaltas av East Hill Equity och bestå av 2 miljarder kronor i kapital. Scania Growth Capital II kommer att fortsätta att investera i de mest attraktiva företagen och entreprenörerna inom teknikområden B2B, särskilt inom områden som mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, självkörande fordon, elektrifiering, smarta fabriker och hållbarhet.

Läs mer »

Maersk och IBM skrotar blockchainsatsningen TradeLens

Maersk och IBM har beslutat att dra tillbaka och avsluta sin gemensamma blockchain-plattform TradeLens. Plattformen började utvecklas 2018 av IBM och GTD Solution, en division av Maersk, som en blockchain-lösning för frakter, utformad för att främja en mer effektiv och säker global handel.

Läs mer »