Leif Bohlin, VD på Unifaun

Unifaun förvärvar Transsmart

Svenska snabbväxande TMS-bolaget Unifaun har förvärvat holländska Transsmart Holding B.V., en framstående aktör inom området molnbaserade TMS-lösningar i Benelux och Tyskland. Efter en framgångsrik lansering i Polen under 2018 är det aktuella förvärvet ett viktigt steg i Unifauns fortsatta europeiska expansion. Förvärvet sker genom att att huvudägarna i Transsmart blir delägare i den nya koncernen som blir resultatet av förvärvet. Koncernen kommer att omsätta drygt 30 Miljoner Euro och ha ca 200 anställda på sina kontor i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen, Holland och Belgien.

– Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att vara en ledande aktör i den europeiska TMS-branschens konsolidering. Tillsammans är vi perfekt positionerade för att få ut maximal kraft ur vårt gemensamma ekosystem av partners och accelerera vår tillväxt i Europa. Våra stora volymer och förmåga att investera i tillväxt är avgörande långsiktiga framgångsfaktorer, säger Leif Bohlin, VD på Unifaun.

I och med förvärvet kommer den nya koncernen att betjäna fler än 100 000 kunder och årligen processa cirka 300 miljoner paketleveranser. Unifaun och Transsmart kommer att fortsätta att agera som separata varumärken på den europeiska marknaden och samverkan kommer att ske inom områden där det skapar kundnytta.

Fler nyheter

Orio Logistics får toppbetyg av sina kunder

Under våren genomförde tredjepartslogistikern Orio Logistics sin första kundenkät sedan starten 2016. Enkäten genomfördes som en webbenkät som distribuerades till ca 150 befattningshavare hos samtliga Orio Logistics logistikkunder. Det generella betyget på Orio Logistics som leverantör blev 4,3 på en femgradig skala.

Läs mer »

Unifaun förvärvar Transsmart

Svenska snabbväxande TMS-bolaget Unifaun har förvärvat holländska Transsmart Holding B.V., en framstående aktör inom området molnbaserade TMS-lösningar i Benelux och Tyskland.

Läs mer »

Pågen satsar på ruttplanering

”Vi ser ett allt större behov att oftare omplanera och räknar med att skapa mer tid hos kunderna, vilket är viktigt då våra medarbetare sköter merförsäljningen ute i butikerna”, säger Christer Lindgren, försäljningschef på Pågen AB.

Läs mer »