Leif Bohlin, VD på Unifaun

Unifaun förvärvar Transsmart

Svenska snabbväxande TMS-bolaget Unifaun har förvärvat holländska Transsmart Holding B.V., en framstående aktör inom området molnbaserade TMS-lösningar i Benelux och Tyskland. Efter en framgångsrik lansering i Polen under 2018 är det aktuella förvärvet ett viktigt steg i Unifauns fortsatta europeiska expansion. Förvärvet sker genom att att huvudägarna i Transsmart blir delägare i den nya koncernen som blir resultatet av förvärvet. Koncernen kommer att omsätta drygt 30 Miljoner Euro och ha ca 200 anställda på sina kontor i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen, Holland och Belgien.

– Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att vara en ledande aktör i den europeiska TMS-branschens konsolidering. Tillsammans är vi perfekt positionerade för att få ut maximal kraft ur vårt gemensamma ekosystem av partners och accelerera vår tillväxt i Europa. Våra stora volymer och förmåga att investera i tillväxt är avgörande långsiktiga framgångsfaktorer, säger Leif Bohlin, VD på Unifaun.

I och med förvärvet kommer den nya koncernen att betjäna fler än 100 000 kunder och årligen processa cirka 300 miljoner paketleveranser. Unifaun och Transsmart kommer att fortsätta att agera som separata varumärken på den europeiska marknaden och samverkan kommer att ske inom områden där det skapar kundnytta.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »